Arkitektur
2 minutter lesetid

LINK er kåret til årets mest innovative eiendomsaktør i Sverige

26/09/2023, 08:47
LINK er kåret til årets mest innovative eiendomsaktør i Sverige
Vinnerne av BA Tech Awards. Fotograf: Elias Ljungberg.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

The Augmented Architect er en serie digitale verktøy for effektive, kvalitative og bærekraftige prosjekter som effektiviserer prosjektarbeidet, reduserer potensielle feil og gir mer presise beskrivelser i prosjektet. Arbeidsmetoden og de digitale verktøy er tilgjengelig i alle prosjekter som utføres i LINK Arkitektur i hele Skandinavia.

Denne prisen henger så høyt, og det er en stor ære å bli hedret som den mest innovative eiendomsaktøren. Ved å ligge i front på digital utvikling kan vi sikre at vi skaper bærekraftig arkitektur gjennom hele prosessen. Med disse nyutviklede verktøyene gir vi trygge rammer for å sette de høyeste ambisjoner i ethvert prosjekt, forklarer Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur Norge.

Juryens begrunnelse for vinneren i kategorien mest innovative eiendomsaktør lyder:

En teknisk løsning som på mange måter overgår hjernen! Arbeidsmetoden ligger i forkant når det gjelder å teste ut måter som utfordrer bransjen man opererer i. Et foregangseksempel på den opprinnelige ideen om at det digitale skal legge til rette for menneskets mer monotone oppgaver og dermed skape tid og rom for den kreative prosessen.

Ressurseffektivt

The Augmented Architect er en kontrollert og effektiv måte å jobbe med data på. Kraften ligger i at de digitale verktøyene er en integrert del av designprosessene. Når arkitektene selv kan analysere sin utforming i forhold til prosjektets krav og ambisjoner, kan det parallelt med skissearbeidet gjøres tilpasninger uten større innsats. Det er en stor fordel for prosjektets ressursbruk. Selv tidlige skisser kan valideres, slik at det endelige resultatet virkelig blir slik det er tenkt opprinnelig. Dermed kan arkitektene utforme de beste prosjektene som svarer på kundens behov og de bærekraftige ambisjoner man setter i prosjektet.

Bærekraft, effektivitet og garanterte resultater

Dagens bygge- og byutviklingsprosjekter blir stadig mer komplekse og stiller høyere krav til bærekraft. For å garantere et godt sluttprodukt med høy arkitektonisk kvalitet kreves det full kontroll på alle parametere allerede i tidlig fase. Dette hjelper AI og digitale kalibreringer til med.

Å tidlig sikre kravene til bærekraft og funksjon gir trygghet for både arkitekter og oppdragsgivere. Arbeidsmetoden gir ikke bare forutsigbarhet, men sikrer også at prosjektene oppnår høy effektivitet. Det kan for eksempel dreie seg om å optimalisere byggene for å romme flere leiligheter eller at alle funksjoner gis plass på færre kvadratmeter. I alle slike prosesser opprettholdes kontroll over nøkkeltall og krav. Til syvende og sist resulterer det i prosjekter som holder høyere kvalitet, er mer bærekraftige og lettere å realisere.

#augmented architect #ba tech awards #link arkitektur
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0