Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Nå lanseres Sweco Architects

14/03/2023, 14:51
Nå lanseres Sweco Architects
Bilde: Gullhaug torg (nominert til årets bygg 2023).
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Verden står overfor store omveltninger med tanke på klimaendringer, digitalisering og urbanisering. For å lede an i denne omstillingen, rigger Sweco om arkitekturmiljøene sine. Fra og med i dag blir TAG og ARCASA en del av Sweco Architects. Sammen skal Swecos arkitekter skape rom og nabolag der folk trives.

– Vi skal skape arkitektur på brukernes premisser. Med til sammen 50 års erfaring som byggende arkitekter med stor produksjon av boliger og næringsbygg, vet vi hva som får folk til å trives der de bor og jobber. Vi skal videreutvikle denne kompetansen, blant annet ved å ta inn brukerperspektivet tidlig og involvere flere fag og disipliner fra start. Alle dimensjonene av bærekraft er en naturlig del av våre arkitekters hverdag og utgjør kjernen av Sweco Architects strategi, sier divisjonsdirektør for Sweco Architects, Johannes G. Ludvigsen.

Sweco Architects har lansert tre løfter som vil stå innenfor i alle prosjekter. Brukerløftet handler om å sette mennesket og naturen først. Kompetanseløftet handler om å gå analytisk til verks for å levere de beste løsningene og basere alle avgjørelser på innsikt. Bærekraftsløftet handler om å skape varige prosjekter og der bærekraftaspektet er en forutsetning fra start. Sweco Architects skal spille på lag med miljø- og klimatransformasjonen.

Sweco er Europas ledende arkitektur- og ingeniørselskap med spisskompetanse innen alt fra klimasikring til nye energiløsninger og arkitektur.

– I Norge er Sweco tuftet på lange og stolte ingeniørtradisjoner, men arkitektur vært en driver for Swecos suksess siden selskapet ble etablert i Sverige på slutten av 1950-tallet. Vi vet at løsningene blir aller best om vi jobber tverrfaglig fra start, også med tanke på bærekraft. Den solide arkitektkompetansen vi nå har, sammen med resten av bredden i Swecos fagmiljøer, sørger for at vi kan tilby kundene og samarbeidspartnerne våre alle fag som trengs fra tidligfase til ferdigstillelse i prosjektene våre. Vi skal fortsatt være den kundenære arkitekten og den beste samarbeidspartneren for for å løse kundene våre sine behov, sier administrerende direktør i Sweco, Rasmus Nord.

I likhet med resten av bransjen forventer Sweco tøffere tider fremover med inflasjon, renteøkninger, råvaremangel og boligbyggestopp.

– Vi anerkjenner at Sweco Architects blir etablert i en tid med mye usikkerhet, og som alle andre kjenner vi på utfordringene i markedet. Med Sweco Architects er vi opptatt av å bygge et lag som er godt rustet for fremtiden, sier Nord.

#sweco architects
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0