Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Nytt landemerke i Oslo blir landets høyeste bygg

22/02/2023, 09:12
Nytt landemerke i Oslo blir landets høyeste bygg
Åpent rom mellom stasjonshallen og Østbanehallen, med utsikt mot Hovedøya. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter/CFM
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

«Vi ser for oss at Nordisk lys kan romme både kontorer, hotell og restauranter med en av Oslos flotteste utsikter. I dette bygget kan mellom to og tre tusen mennesker jobbe midt i smørøyet av Oslo og reise miljøvennlig til jobb» forteller prosjektlederene Ellen Haug og Rune Breivik.

På toppen av bygget vil etasjene bli gradvis mindre og ha serveringssteder og utsiktsterrasser tilgjengelig for alle som vil se Oslo ovenfra. De to nederste etasjene skal ha stasjonsfunksjoner, som i dag.

Norges viktigste jernbanestasjon og største knutepunkt

Hver dag reiser 100.000 med tog til og fra Oslo S og antallet reisende øker. Nå skal Norges mest besøkte stasjon få et ansiktsløft.

Stasjonshallen skal få et arkitektonisk løft med nytt tak. Stasjonen vil føles mer åpen med treverk og overlys hvor dagslyset flommer inn. Det blir lettere å finne frem og mer plass til de reisende.

«Nye Oslo S skal bli et godt sted å være, enten du er på vei til toget, går igjennom stasjonen, tar en kaffekopp med en venn eller jobber med å servere folk på farten,» forteller prosjektlederne og fortsetter: «Nye Oslo S skal være en attraktiv og bærekraftig stasjon, som blir en identitetsmarkør for jernbanen, på samme måte som Gardermoen er for luftfarten.»

Østbanens gjemte fasade

Den fredede Østbanen er stasjonens ærverdige ansikt mot byen og besøkstallene øker hvert år. Når Bane NOR Eiendom bygger om Oslo S, vil stasjonshallen møte Østbanehallen i et stort, åpent rom der gjemte, historiske fasader blir en del av rommet.

Bedre kontakt med bylivet

Mot nord planlegger Bane NOR Eiendom ny stasjonsinngang på gateplan som vil bidra til mer byliv i Schweigaards gate. Mot sør vil de lage ny inngang fra Christian Frederiks plass. Med nye innganger vil Oslo S få bedre kontakt med byrommene.

Christian Fredriks plass er en naturlig forbindelse mellom Karl Johansgate og Fjordbyen. Her går tusenvis av mennesker hver dag. Bane NOR Eiendom vil gjøre plassen mer spennende og innbydende. 

«Christian Frederiks plass er et stort og luftig byrom foran stasjonen og høyhuset, og setter derfor Nordisk lys i en særstilling sammenliknet med andre høyhusprosjekter i Oslo. Også med tanke på at skyggene vil falle over sporområdet og ikke på plasser eller gater,» sier prosjektlederne.

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft skal være førende for utviklingen av Nye Oslo S med vekt på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, miljøteknologi og energieffektivisering. Nordisk lys vil miljøsertifiseres og bygges etter strenge miljøkrav. Samtidig vil hele Nye Oslo S, med stasjonsarealer og Nordisk lys, fremme gange, sykkel og kollektivtransport.

Under stasjonen og Nordisk lys legger Bane NOR Eiendom til rette for fremtidig utvidelse av ny jernbanetunnel under Oslo. Med denne tunnelen blir det mulig å kjøre dobbelt så mange tog gjennom Oslo.

Medvirkning

I 2022 gjennomførte Bane NOR Eiendom en digital medvirkningsundersøkelse der rundt 750 mennesker fortalte hva de tenker om Oslo S i dag og hva de ønsker for fremtidens Oslo S. Øverst på ønskelisten står det at fremtidens Oslo S blir oversiktlig, åpen, trygg og moderne.

Når skjer det?

Bane NOR Eiendom håper å få godkjent planene sine av Oslo kommune og sette i gang bygging i 2025. Da kan Nye Oslo S og Nordisk lys være ferdig i 2029.

#bane nor #bane nor eiendom #nye oslo s #oslo s #reiulf ramstad arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0