Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Samlokalisering i vest

5/03/2024, 15:00
Samlokalisering i vest
Ingvild Polden Andersen i LINK Arkitektur og Erlend Kent i Multiconsult foran Stord vidaregåande skule som er i støpeskjeen. Foto: Nora Aas Eriksen.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ambisjonen er at samlokaliseringen gir synergier; først og fremst faglige synergier for felles satsning i markedet lokalt, men også for sosialt samhold og fellesskap samt økonomisk og administrativ effekt.

Vi har en ambisjon om å ta mer aktiv del i markedet i Sunnhordland og på Haugalandet. Stord er sentralt lokalisert for en slik satsning og det er hensiktsmessig med et tettere og nærere samarbeid med Multiconsult, sier Håkon Iversen, leder for LINK Bergen og Stord.

LINK Arkitektur Stord består av syv medarbeidere som representerer fagområdene arkitektur, interiørarkitektur samt 3D-illustratør og DAK-operatør. Stord-kontoret er organisert sammen med Bergenskontoret som representerer et av de største arkitektmiljøene i Hordaland med 45 medarbeidere. LINK og Multiconsult har satt et tydelig fotavtrykk i hele regionen, både innen by- og stedsutvikling samt helse- og næringsbygg.

Vi ser frem til å bli en del av et større miljø både faglig og sosialt. Det å sitte tettere på hverandre vil gi mange positive synergier, sier Ingvild Polden Andersen, gruppeleder på Stord-kontoret.

Samlokaliseringen innebærer at arkitektene og ingeniørene står styrket og kan tilby integrerte tjenester i lokalmarkedet. Med sammenfallende nettverk og genuin forståelse for lokal stedsidentitet og historie, er ambisjonen å gi plass til de større grep lokalt og regionalt. Dette inkluderer utvikling av havneområdene, industri samt by- og stedsutvikling som legger til rette for attraktive bosteder, tjenestetilbud, arbeidsplasser samt undervisning.

Multiconsult på Stord har en stor andel industri- og akvakulturprosjekter hvor det er gode muligheter for samarbeid. LINK Stord har vært arkitekten bak en rekke offentlige bygg i nærområdet og har solid kompetanse på undervisningsbygg, hvor det også er duket for enda tettere samarbeid.

Sammen blir vi en fullskala leverandør og representerer en større del av verdikjeden. Det gir en verdifull tilgjengelighet i markedet at to høykompetente selskaper samles under ett tak. Vi har gledet oss til denne samlokaliseringen, og ser fram til et veldig godt samarbeid, sier Erlend Kent, leder for Multiconsult på Stord.

#link #multiconsult #stord
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0