Arkitektur
2 minutter lesetid

Slik kan Hovedbygningen ved NTNU bli

19/01/2023, 15:16
Slik kan Hovedbygningen ved NTNU bli
Kilde illustrasjon: Statsbygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det har vært viktig å finne mulighetsrommet for å åpne et fredet bygg som i utgangspunktet har vært nokså lukket og utilgjengelig. Når vi nå får mulighet til å åpne bygget ut mot omgivelsene vil Hovedbygningen kunne bli et flott hovedknutepunkt for studenter og ansatte på NTNU, og kanskje også for byens befolkning, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, i en pressemelding fra Statsbygg.

Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune har siden høsten jobbet sammen med Riksantikvaren for å finne en god løsning som ivaretar både prosjektets behov og vernehensynet til bygget.

– Med nye rammer for Hovedbygningen får vi nå et tilbygg som gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen, med åpne og utadrettede lokaler. I det inngår også universell tilgjengelighet og bedre sirkulasjon, og vi får mulighet til å gi det historiske bygget helt ny funksjonalitet, sier Vatnan.

Den opprinnelige Hovedbygningen fra 1910-1914 og biblioteksfløya fra 1947 vil fortsatt spille en hovedrolle i bygningen. Biblioteket vil fortsatt stå fritt og det store aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn det er i dag.

Med nye rammer for NTNUs hovedbygning er det klart for Trondheim kommunes behandling av den helhetlige reguleringsplanen, samtidig som Statsbygg ferdigstiller byggeprogrammet i tett samarbeid med NTNU.

Etter planen vil reguleringsplanen være politisk behandlet tidlig i mars og inngå sammen med byggeprogrammet til ekstern kvalitetssikring før påske. Målet er finansiering av byggeprosjektet med tildeling i Statsbudsjettet for byggestart i 2024.

#gløshaugen #ntnu #statsbygg #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0