Arkitektur
2 minutter lesetid

Sørumsand stasjon vant Lillestrøms arkitektur- og byggeskikkspris

16/11/2023, 09:38
Sørumsand stasjon vant Lillestrøms arkitektur- og byggeskikkspris
Ambisjonen har vært å gi Sørumsand stasjon et løft med spesifikt fokus på god lesbarhet, trygghet og anvendbarhet. Foto: Stig Ervland Lillestrøm kommune.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Bane NOR har vært oppdragsgiver for prosjektet, og Multiconsult Norge har ledet en prosjekteringsgruppe sammen med søsterselskapet LINK Arkitektur som arkitekt og Degree of Freedom. NRC var entreprenør for ombyggingen som ble ferdigstilt i 2020. Prosjektet har blant annet bestått i å knytte sammen nord- og sørsiden av tettstedet, etablere en ny plattform og forlenge en plattform.

– Prosjektet er en hyllest til hverdagsarkitekturen som mange mennesker får glede av daglig. Det imponerer ikke bare som helhet, men også med nøye utførte soliditet og materialbruk til minste detaljnivå. Universell utforming er integrert på en god måte i arkitekturen, takket være innsatsen fra flinke og dedikerte arkitekter, sier Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm kommune.

Juryen, ledet av Espen Vatn fra Norske arkitekters landsforbund, hadde en utfordrende oppgave med å velge blant nominerte prosjekter i ulike stiler. Sørumsand stasjon ble utpekt som vinner for sitt elegante, solide og vakre design: «Sørumsand stasjon er et sted som en stor mengde mennesker bruker hver dag, og her har landskapsarkitektene, arkitektene og planleggerne utviklet og tegnet et elegant, solid og vakkert stasjonsområde,» står det i juryens begrunnelse.

Arkitekt Morten Sletbak Haave i LINK Arkitektur forklarer at situasjonen var utfordrende med ny baneteknisk teknologi og utvikling av et eldre stasjonsanlegg. Oppdraget gikk ut på å tilpasse nye arkitektoniske elementer til denne situasjonen, ved å koble nytt og gammelt sammen og skape de beste helhetlige arkitektoniske løsningene på stasjonsområdet.

– Vår ambisjon var å gi Sørumsand stasjon et løft med spesifikt fokus på god lesbarhet, trygghet og anvendbarhet. Trygghet gjennom overblikk, åpenhet, siktlinjer og belysning som er tilpasset unge og gamle brukere gjennom hele døgnet. Anvendbarhet gjennom etablering av en undergang tilpasset universell utforming for bedre tilgjengelighet til stasjonen, på en krevende tomt med gamle grensesnitt, plattformhøyder og eksisterende bygningsmasse, forklarer arkitekt Morten Sletbak Haave i LINK Arkitektur, som er glad for at prosjektet berømmes for god hverdagsarkitektur.

Det har vært et svært godt samarbeid i prosjekteringsgruppen som jobbet godt sammen for å skape et stasjonsområde som hensyntok eksisterende stasjonsbygg og samtidig skapte et moderne anlegg.

– I prosjekteringen la vi vekt på gode kvaliteter, som igjen har gitt gode løsninger for brukerne av stasjonen. Det er veldig positivt at Bane NOR satser på lokalsamfunn ved opprustning av stasjoner og ser på hvordan de som enhet kan bistå med å gi et samlingsrom til lokalsamfunnet. Vi er veldig stolte og synes det er stas at stasjonen vant arkitektur- og byggeskikkprisen for Lillestrøm, sier Gunn P. Ødegaard, oppdragsleder for prosjektet i Multiconsult.

Sørumsand stasjon var en av 9 nominerte kandidater til Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris for 2023.

#bane nor #lillestrøm kommune #link arkitektur #sørumsand
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0