Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Bedriftsundersøkelsen 2023: Fortsatt stor mangel på arbeidskraft

10/05/2023, 07:01
Bedriftsundersøkelsen 2023: Fortsatt stor mangel på arbeidskraft
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Foto: NAV
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er et lavere antall enn rekordåret 2022, da virksomhetene meldte at de hadde behov for omkring 70 000 personer.

– Selv om den estimerte mangelen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig lavere i år, er den fortsatt på et veldig høyt nivå. Med unntak av 2022 og 2019, må vi tilbake til 2008 for å finne et enda høyere nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Stor mangel innen helse, bygg og industri

Andelen virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer er størst innen helse- og sosialtjenester, etterfulgt av produksjon av maskiner og utstyr.

Ser man på yrkesgrupper, er det de som jobber innen helse, pleie og omsorg (13 000), bygg og anlegg (6 750) og industriarbeid (6 600) det er størst mangel på. Det er de samme tre yrkesgruppene som toppet listen i fjor, men antallet er lavere i år.

– I tillegg til helseyrkene er det stor mangel på ulike fagarbeidere, som for eksempel kokker, tømrere, elektrikere og rørleggere, sier Holte.

Hver fjerde virksomhet sliter med å få tak i arbeidskraft

NAVs bedriftsundersøkelse gjennomføres årlig og gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft og eventuelle vansker med å skaffe etterspurt kompetanse. Nesten 11 000 virksomheter har deltatt i årets undersøkelse. Svarene de gir, gjør at NAV kan lage ulike estimater på arbeidskraftbehovet framover.

Samlet sett svarer 26 prosent av virksomhetene at de har hatt problemer med å få tak i arbeidskraft de siste tre månedene. 16 prosent oppgir at de ikke fikk ansatt noen, mens 10 prosent oppgir at de ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Mangelen er størst i Oslo

Målt i tall er mangelen på arbeidskraft størst i Oslo (6 650 personer), fulgt av Øst-Viken, (5 800 personer). Ser vi på mangelen på arbeidskraft målt i prosent, er den størst i Troms og Finnmark, etterfulgt av Nordland.

– Sammenlignet med i fjor er den estimerte mangelen på arbeidskraft lavere i de fleste fylkene, med unntak av Troms og Finnmark, der den er noe høyere, sier Holte.

Redusert sysselsettingsoptimisme

Andelen virksomheter som venter sysselsettingsvekst det kommende året, er 13 prosent, en nedgang fra 22 prosent i fjor. 25 prosent av virksomhetene regner med å øke bemanningen det kommende året, mens 11 prosent venter en reduksjon. 64 prosent tror ikke det blir en endring i bemanningssituasjonen.

Dørene må åpnes for flere

Ifølge NAVS nye omverdensanalyse vil behovet for kvalifisert arbeidskraft fortsette å øke i årene framover. Hans Christian Holte mener det er helt nødvendig å åpne dørene for flere av de som står utenfor, og å hindre at folk støtes ut av arbeidslivet.

– Med tanke på det store behovet for fagarbeidere, må det i større grad legges til rette for at arbeidstakere får den opplæringen de trenger på arbeidsplassen. Både utdanningssektoren, NAV og arbeidsgiverne selv må jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Holte.

#bedriftsundersøkelsen 2023 #nav
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0