Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Boligprisforventningene litt opp i desember

13/12/2023, 07:59
Boligprisforventningene litt opp i desember
Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Etter å ha avtatt i flere måneder, var det en liten bedring i husholdningenes boligprisforventninger i desember. 27 prosent oppga at de venter lavere boligpriser om et år. Dette er litt lavere enn i november, da 30 prosent ventet prisnedgang. Andelen som ventet høyere boligpriser holdt seg tilnærmet uendret på 40 prosent fra november til desember. 

Lavere renteforventninger den siste måneden 

57 prosent ventet at boliglånsrenten vil være høyere om et år i desember, ned fra 67 prosent i november. Samtidig ventet 20 prosent at boliglånsrenten skal ned fra dagens nivå i løpet av de neste 12 månedene.   

– Renteforventningene har kommet klart ned, men flertallet av husholdningene venter fortsatt at boliglånsrenten skal videre opp fra dagens nivå. Andelen som venter boligprisnedgang er fortsatt nær dobbelt så høy som normalt. Samlet gir dette et bilde av at husholdningene har blitt litt mer positive, men at det fortsatt er høy grad av usikkerhet om videre markedsutvikling, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. 

6 av 10 husholdninger vil stramme inn forbruket neste år  

I denne utgaven av boligmarkedsbarometeret stilte vi et ekstraspørsmål om husholdningenes forbruksplaner neste år. 57 prosent svarte at de planlegger å stramme inn forbruket i 2024, 37 prosent planlegger ingen endring, mens bare 4 prosent oppgir at de vil øke forbruket.  12 prosent svarte at de planlegger å stramme inn mye.   

Blant de som planlegger å stramme inn forbruket oppga i alt 77 prosent enten høyere lånekostnader eller høyere priser på varer og tjenester som viktigste årsak. 19 prosent svarte at innstrammingen skyldes at de vil spare mer.   

– Det er første gang vi stiller spørsmålet og vi har derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere. Men at nær 6 av 10 vil stramme inn forbruket synes jeg er oppsiktsvekkende høyt. Kun et mindretall oppgir sparing som viktigste årsak. Dette er uttrykk for at mange opplever at de har fått en trangere økonomi, og peker mot svak forbruksutvikling fremover, forteller Midsem. 

#boligmarkedsbarometer #nbbl
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0