Byggeindustrien Bolig
3 minutter lesetid

Den kraftige nedturen i nyboligmarkedet fortsetter

14/12/2023, 11:29
Den kraftige nedturen i nyboligmarkedet fortsetter
Foto: HWR.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Salg av nye boliger har falt 29 måneder på rad, og boligbyggingen går mot de laveste nivåene siden begynnelsen av 90-tallet.

Gjennomsnittlig årlig boligbehov er 29 384 boenheter, etter 11 måneder i 2023 er det igangsatt 10 921 boenheter. Svikten i boligforsyningen er alvorlig for de som trenger bolig. Nedbygging av kapasiteten i boligbyggingen fører til underforsyning, prispress og ha konsekvenser for arbeidsplasser, familier og verdiskapning i flere år fremover, påpeker Hiim i en pressemelding.

Situasjonen forverres av rentehevingen, og krisen blir dypere og mer alvorlig. Det er viktig at vi raskt får en forutsigbar og fallende renteutvikling for å få i gang boligbyggingen, Sier Hiim.


Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i november 2023 er 19 prosent under salget november 2022.
 • Solgte nye boliger de siste tre måneder (sept., okt. og november) er 2 947 boenheter, det er 29 % under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper viser at eneboliger er 16 prosent under, småhus er 7 prosent under og leiligheter er 44 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 905 eneboliger, 668 småhus og 1 375 leiligheter de siste tre måneder.
 • Solgte nye boliger hittil i år er 11 532 boenheter, det er 34 prosent under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 23 prosent under, småhus er 17 prosent under og leiligheter er 44 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 3 311 eneboliger, 2 574 småhus og 5 647 leiligheter hittil i år.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 372 boenheter, som er 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 825 boenheter, som er 24 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 212 boenheter, som er 16 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 335 boenheter, som er 49 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsetting av nye boliger i november 2023 er 63 prosent under november 2022.
 • Igangsatte nye boliger siste tre måneder (sept., okt. og nov.) er 3 360 boenheter, det er 49 % under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype viser at eneboliger er 28 prosent under, småhus er 7 prosent under og leiligheter er 70 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1 077 eneboliger, 1 055 småhus og 1 228 leiligheter de siste tre måneder.
 • Igangsatte nye boliger hittil i år er 10 921 boenheter, det er 44 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 26 prosent under og leiligheter er 59 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 3 669 eneboliger, 2 508 småhus og 4 744 leiligheter hittil i år.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14 575 boenheter, som er 43 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 4 516 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 380 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 6 679 boenheter, som er 57 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

 • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 45 prosent under samme periode i 2022.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 924 enheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent under samme periode i 2022.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 304 enheter, som er 33 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
#boligprodusentene #boligprodusentenes forening
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0