Bolig
3 minutter lesetid

Finland: Boligmarkedet tar seg opp igjen

1/11/2023, 07:45
Finland: Boligmarkedet tar seg opp igjen
Foto: Sb-Hem
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prisene på brukte boliger vil også stige med i gjennomsnitt to prosent i hele landet neste år.

– Ifølge vår prognose vil antall boligtransaksjoner gjennom eiendomsmeglere holde seg på rundt 48.000 i år, mot 66.525 i fjor. Nedgangen sammenlignet med fjoråret er på rundt 30 prosent og sammenlignet med toppåret 2021 på nesten 45 prosent, sier Jukka Rantanen, administrerende direktør i Sp-Koti.

– Boligprisene har også falt i år over hele landet. I vår prognose anslår vi at prisene på brukte boliger vil falle i Finland i år med i gjennomsnitt 5,5 prosent sammenlignet med i fjor.

– 2024 blir et betydelig bedre år for boligsalget enn i år. Ifølge vår prognose vil antall boligtransaksjoner gjennom meglere øke med 15 prosent neste år til rundt 55.000. Vi tror også at kvadratmeterprisene på brukte boliger vil stige med i snitt to prosent i hele landet neste år, sier Rantanen. – Finnene tror også på prisoppgang. I Sparebarometeret 2023 svarer 48 prosent av de finske respondentene at de tror boligprisene vil stige i eget boligområde de neste 2–3 årene.

– Det blir veldig lite bygging i Finland neste år også, og unntaksvis få nye ikke-subsidierte leiligheter vil bli lagt ut for salg. Ettersom den økende etterspørselen hovedsakelig er rettet mot brukte boliger, reduseres tilbudet av boliger og alternativene som er tilgjengelige for boligsøkere blant boligtypene av deres interesse. Og etter hvert som etterspørselen øker og tilbudet minker, begynner boligprisene å stige igjen.

Den finskeregjeringens nylige beslutning om å redusere overføringsskatten er et viktig og velfungerende støttetiltak for boligsalg

– Mange økonomiske indikatorer som påvirker boligsalget peker i dag i retning av at boligsalget tar seg opp. Når det gjelder de største usikkerhetene for boligkjøperne, renter og inflasjon, er utsiktene klarere og mer positive enn for bare en stund siden, sier Henna Mikkonen, sjeføkonom i Sparebankgruppen.

– Det er ikke ventet at rentene vil stige ytterligere. Det nye rentenivået har stabilisert seg på i overkant av fire prosent, og det ventes ingen vesentlig nedgang med det første. Markedet venter at Euribor-rentene vil stabilisere seg på rundt tre prosent de neste to årene. Når det gjelder gjennomsnittlig rente på nye boliglån, vil marginene da ligge rundt 3,5-4%.

– Vi forventer ikke en retur til en periode med nullrente eller eksepsjonelt lave renter de neste årene, og ifølge resultatene fra den ferske Sparebarometeret 2023-undersøkelsen forventer heller ikke finnene dette. Kun én prosent av respondentene i vår undersøkelse forventer at Euribor-rentene vil falle kraftig, sier Mikkonen.

– Jeg tror at situasjonen i boligmarkedet til syvende og sist kan bedre seg til et godt nivå relativt raskt på grunn av den dempede etterspørselen. Det er mange private husholdninger med ordnet økonomi og soliditet som har satt planene om å bytte bolig på vent på grunn av stigende og svingende renter, og de kan godt nå bli aktive og ha mot til å ta beslutninger, sier Rantanen.

– Jeg er glad for regjeringens nylige beslutning om å redusere overføringsskatten. For de som planlegger å kjøpe en bolig eller en enebolig, betyr dette å spare tusenvis av euro i bolig og eiendomstransaksjoner.

– En annen faktor som peker mot en oppgang i boligsalget er at arbeidsmarkedssituasjonen i Finland fortsatt er relativt god, selv om arbeidsledigheten ventes å øke litt neste år. På den annen side vil forbrukernes kjøpekraft bli bedre i Finland. Resesjonen ser ut til å bli kortvarig, og Finlands økonomi vil ta seg litt opp igjen neste år, sier Mikkonen.

#finland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0