Byggeindustrien Bolig
1 minutt lesetid

Firma som har bygget ut boliger gikk konkurs

20/03/2023, 14:48
Firma som har bygget ut boliger gikk konkurs
Foto: HWR.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er Rogalands avis som forteller dette:

Det var firmaet Fakta Bolig AS og morselskapet Fakta 1 AS som har vært i Stavanger tinghus og begjært oppbud.

Fakta 1 AS har også vært morselskapet til Fakta Bygg AS som gikk konkurs i slutten av mai i fjor.

Når det gjelder Fakta Bolig AS har firmaet drevet med utvikling og salg av boliger. Firmaet omsatte for 140.000 kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 296.000 kroner. Fakta 1 AS hadde ikke omsetning i 2020, men fikk samme år et negativt resultat før skatt på 210.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsene.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer for begge selskapene. Skiftesamlinger vil bli holdt 10. mai i år.

#fakta bolig #konkurser #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0