Byggeindustrien Bolig
1 minutt lesetid

Fortsatt byggeforbud i småhusområdene i Oslo

3/11/2023, 10:00
Fortsatt byggeforbud i småhusområdene i Oslo
Illustrasjon Småhus: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

 – Vi håper departementet vil behandle saken raskt, slik at byggeforbudet ikke blir stående lenger enn nødvendig, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

Oslo bystyre vedtok småhusplanen i slutten av september med et bredt flertall. Den nye småhusplanen er likevel ikke tatt i bruk, siden NVE har en innsigelse til planen knyttet til naturfare, dvs. flom og skred. Oslo kommune og NVE har hatt et felles meklingsmøte hos Statsforvalteren, men kom ikke til enighet. Småhusplanen skal derfor avgjøres hos Kommunal og distriktsdepartementet.

– Vi hadde håpet på å komme fram til en felles enighet med NVE. Kommunen mener at hensynet til naturfare er ivaretatt i planen og igjennom ROS-analysen som er gjennomført. Siden vi ikke kom fram til en felles løsning i meklingen, så vil departementet avgjøre dette, sier byråd Stove Lorentzen.

Byggeforbudet i småhusområdene blir stående inntil det foreligger en endelig avgjørelse fra departementet.

#oslo kommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0