Bolig
3 minutter lesetid

Her er den beste kommunen for boligbygging

25/04/2023, 12:54
Her er den beste kommunen for boligbygging
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch fikk heder, ære og blomster i forbindelse med "Boligvennlighetskåringen". Her med adm. dir. i NBBL, Bård Folke Fredriksen til venstre, og Atle Nerli, regionsjef i Usbl Vestfold til høyre. Foto: NBBL.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

– Stø kurs er viktig for vår suksess. Vi har jobbet tett med næringslivet fra midt på nitti-tallet. Det gjør at vi har fått god dialog. Vi får korreksjoner når ting ikke fungerer, og administrasjonen tar tak i krav og forbedringer. Sandefjord skal være en ja-kommune preget av åpenhet og tilgjengelighet, sa ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

Sandefjord skiller seg positivt ut:

  • Ingen private planforslag ble avvist i 2021
  • Kommunal tidsbruk for behandling av reguleringsplaner er 129 dager. (Til sammenligning har Bergen 480 dager)
  • En stor andel innvilgede byggesøknader. Kun 1,4 % av søknadene blir avslått
  • Behandler byggesaker med 12 ukers frist på kun 4,4 uker
  • Høy boligreserve
  • Lav gjennomsnittlig boligpris

– Vår opplevelse er veldig i overenstemmelse med det kåringen viser. Kommunen tar oss imot med åpne armer, og det har vært forholdsvis lett for Usbl å få til det vi har ønsket i Sandefjord. Jeg vil skryte av åpenheten og tydeligheten fra både ansatte og politikere i kommunen, sier Atle Nerli, regionsjef i Usbl Sandefjord.

Boligreserve, saksbehandlingstid og gebyrer

Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. Kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid bidrar til unødvendig høye boligpriser og et dårligere utvalg av boliger for sine innbyggere, og kommer dårlig ut i kåringen.

– Sandefjord har lykkes best av de 20 største kommunene, og er 7. best av alle 119 kommuner som er analysert. Så de har åpenbart gjort noen riktige politiske prioriteringer slik at det bygges nok og riktige boliger, og at det er et fornuftig tidsbruk i planprosessene. For det er lokalpolitikerne som sitter med nøkkelen til god boligpolitikk, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

Levanger er best av alle 119 kommuner

Levanger kommune kommer best ut av alle i den nasjonale kommunekåringen, tett etterfulgt av Verdal.

– Når Steinkjer i tillegg kommer som nummer åtte, viser det at vi er en region som legger ned stor innsats for å få til utvikling av kommunene. Noe av årsaken til at vi lykkes så godt, er at vi har et godt samarbeid mellom utbyggere, kommune og boligbyggelag, sier Vegar Furunes, daglig leder i Boligbyggelaget Midt.

Digital boligvennlighetskåring

Den digitale utgaven av «boligvennlighetskåringen» gjør det mulig å finne resultater på 16 ulike indikatorer for 119 kommuner. Her kan kommuner sammenlignes, og ikke minst finne svarene på hva den enkelte kommune skårer bra og dårlig på.

– Dette er rett og slett et konkret verktøy som gjør at lokalpolitikere og administrasjon i kommuner kan jobbe målrettet med tilrettelegging og boligbygging. Vi anbefaler å ta dette i bruk slik at flere kommuner blir mer boligvennlige, sier Bård Folke Fredriksen, adm .dir. i NBBL.

#levanger #nbbl #samfunnsøkonomisk analyse #sandefjord
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0