Bolig
1 minutt lesetid

Lagmannsretten opprettholder domfellelsene for grov korrupsjon

5/10/2023, 15:28
Lagmannsretten opprettholder domfellelsene for grov korrupsjon
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Saken som kalles boligbyggsaken gjelder korrupsjon i forbindelse med Oslo kommunes kjøp av eiendom i forbindelse med Tøyenløftet.

Fem menn er nå domfelt i sakskomplekset

De tre mennene er dømt for aktiv korrupsjon da de betalte konsulenten skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune. Ytterligere en mann er rettskraftig domfelt for korrupsjon og en er dømt for hvitvasking av korrupsjonsbeløpet etter tingrettens dom. Til sammen er nå fem menn domfelt i det omfattende sakskomplekset.

–  Korrupsjon ved forvaltningen av offentlige midler er svært samfunnsødeleggende. Bekjempelse av korrupsjon prioriteres høyt av Økokrim. Lagmannsrettens vurdering bekrefter at også domstolen ser alvorlig på forholdene, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen, i Økokrim

Kommuner er sårbare for korrupsjon

I Økokrims trusselvurderinger de siste årene vises det til at kommuner er sårbare for korrupsjon. Korrupsjonsfaren er særlig til stede der privat sektor møter offentlig sektor. Korrupsjon i offentlig sektor kan blant annet svekke tilliten til lokale styringsorganer.

–  Korrupsjon er noe vi ikke ønsker å ha i samfunnet fordi vi vil beskytte oss mot de svært alvorlige samfunnsmessige omkostningene som følger med korrupsjon. Det er derfor viktig at det blir reagert strengt på korrupsjon, legger Håvard Kampen til.

#korrupsjon #oslo kommune #Økokrim #tøyenløftet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0