Byggeindustrien Bolig
3 minutter lesetid

OBOS-prisene falt i april

2/05/2024, 12:00
OBOS-prisene falt i april
Et av det nyere OBOS-borettslagene på Vollebekk i Oslo. Foto: Jiri Havran
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– OBOS-prisene falt noe i april etter sterk vekst i mars. Noe av prisfallet kan skyldes at det ble solgt en høyere andel 4- og 5-romsleiligheter. De store boligene har ofte lavere kvadratmeterpris enn de små. April-tallene var svakere enn snittet de ti siste årene. Ser vi mars og april under ett, har prisene steget med 1,7 prosent i hovedstaden. Det er godt over snittet for de siste ti årene. OBOS-prisene har pleid å stige mye de første månedene av året, og hittil i år er oppgangen på 7 prosent.  Det er overraskende mye – gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. 

Hun tror det lave nyboligtilbudet kan ha bidratt til økt etterspørsel i bruktmarkedet. Hun peker også på stemningsskiftet som kom etter at Norges Bank signaliserte at rentetoppen trolig er nådd.    

  • I snitt har prisene i Oslo økt med 0,2 prosent i april de siste ti årene.  
  • De ti siste årene har prisveksten i mars og april sett under ett i snitt vært 0,7 prosent.   
  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo svært uendret.     
  • På landsbasis har prisene steget 0,6 prosent de tolv siste månedene.     
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79 670 kroner i Oslo i april, og 68 801 kroner på landsbasis.    

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.   

God aktivitet   

Det ble solgt rundt 30 prosent flere OBOS-boliger i april i år enn i april 2023, noe som må ses i lys av at påsken var i mars i år. Aktiviteten i april var omtrent som i april i 2018 – sist mye av påsken falt i mars. Ser vi mars og april under ett, har aktiviteten i år vært omtrent som i fjor.   

Bruk av forkjøpsretten holdt seg høy i april (32,6 prosent). Den var litt opp fra mars (32 prosent). Omsetningstiden var også lav i april.  Monsvold mener det viser at det er god fart i markedet for brukte OBOS-boliger i hovedstaden.     

Venter prisoppgang  

Flere forhold taler for at boligprisene vil ta seg videre opp de kommende årene.

– Selv om det er blitt mer usikkert, ligger det an til ett rentekutt i 2024 og flere neste år. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. Høy folketilvekst kombinert med rekordlav boligbygging vil også presse prisene opp, særlig fra 2025. I år venter vi at prisene vil flate ut gjennom våren og sommeren. Jokeren er hvor mange bruktboliger som kommer ut for salg. Bruktboligtilbudet ser ut til å øke, det kan bremse prisveksten noe de kommende månedene. Utover høsten tror vi prisene vil falle noe i tråd med vanlig sesongmønster. Men ligger det fortsatt an til rentekutt på slutten av året eller i starten av 2025, tror vi prisnedgangen kan bli litt mindre enn vanlig.      

Selger flere nye boliger    

Nyboligsalget i OBOS har tatt seg godt opp den siste tiden. 

– Stabile renter, god lønnsvekst og lavere prisvekst har gjort boligkjøperne mindre usikre på egen økonomi framover. I tillegg er det en økning i antallet husholdninger som tror på økte boligpriser framover. Dette kan øke interessen for nyboligkjøp. Økt etterspørsel i kombinasjon med at det vil komme langt færre nye boliger i markedet de to neste årene, kan føre til prispress, sier Monsvold.  

#obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0