Bolig
2 minutter lesetid

Oppsving i boligprisforventningene i januar

30/01/2024, 11:57
Oppsving i boligprisforventningene i januar
Resultatene av boligmarkedsbarometeret tyder på at noe av usikkerheten som har preget boligmarkedet en stund er på hell, sier Hilde Karoline Midtsem, sjeføkonom i NBBL Fotograf Nadia Frantsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Boligprisforventningene er fortsatt litt lavere enn de var på vårparten i fjor, men nærmer seg nå et normalnivå, basert på de siste fem årene vi har tall for. 

Fra desember til januar økte andelen som tror på høyere boligpriser de neste 12 månedene fra 40 prosent til 50 prosent, mens andelen som tror på lavere boligpriser falt fra 27 prosent til 17 prosent.

Flertallet venter lavere boliglånsrenter om et år 

Husholdningenes renteforventninger har falt kraftig fra desember til januar, og andelen som forventer lavere boliglånsrenter fremover er nesten doblet i denne perioden. For første gang siden mars 2020 tror flere at renten på boliglån skal ned enn opp.  

Sjeføkonom i NBBL Hilde Midsem mener resultatene tyder på at noe av usikkerheten som har preget boligmarkedet en stund er på hell. 

– Mange oppfatter nå at rentetoppen er nådd. Sammen med mer positive boligprisforventninger peker dette mot høyere aktivitet og etterspørsel i boligmarkedet fremover. Samtidig må vi huske at husholdningene fikk et kraftig innhugg i kjøpekraften sin i fjor. Det tar tid å omstille seg det nye kostnadsnivået. Derfor vil trolig boligprisveksten bli forsiktig de første månedene i år, men jeg tror den vil ta seg opp utover året, sier Midsem 

Andelen som venter høyere boliglånsrenter om et år falt fra 57 prosent i desember til 33 prosent i januar. I samme periode økte andelen som venter lavere renter fra 20 prosent til 38 prosent. Undersøkelsen i desember ble gjennomført før Norges Banks rentebeslutning 14. desember, der styringsrenten ble hevet til 4.5 prosent.

– Salget av nye boliger har falt kraftig de to siste årene. Usikkerhet knyttet til renteutvikling og fremtidige boligpriser er trolig noe av årsaken, forklarer Midsem. 

Boligmarkedsbarometeret styrket seg kraftig fra desember til januar.  

Forventninger til høyere boligprisene og lavere boliglånsrente fremover bidro til at boligmarkedsbarometeret styrket seg kraftig fra desember til januar. Jobbtryggheten holdt seg tilnærmet uendret i denne perioden.

#boligpriser #nbbl
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0