Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Rekordhøye forventninger til boligprisene

28/05/2024, 11:00
Rekordhøye forventninger til boligprisene
Den trange økonomien mange opplever vil nok bidra til å holde de store boligprisbyksene unna en stund til, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I mai ventet 69 prosent av husholdningene at boligprisene skal videre opp, mens bare 5 prosent trodde på boligprisfall, ifølge Boligmarkedsbarometeret for mai. Det gir en nettobalanse på 64, som slår forrige forventningstopp fra februar 2022, og er rekord i statistikkens historie, som går tilbake til 2018. 

Boligprisforventningene har tatt seg opp måned for måned hittil i år. 

– Svært høye boligprisforventninger og styrket tro på at rentetoppen er nådd, bidrar isolert sett til å stimulere aktiviteten og etterspørselen i boligmarkedet. I år ligger det an til at de fleste vil få reallønnsvekst, og samtidig er arbeidsledigheten fortsatt lav. Samlet peker dette mot at boligprisene vil øke moderat de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Flere mener rentetoppen er nådd 

Et stort flertall av husholdningene venter at neste rentebevegelse er nedover, og denne oppfatningen ble styrket i mai, ifølge barometeret. 78 prosent svarte at de tror renten enten er uendret eller lavere om tolv måneder i mai. Fra april til mai falt andelen som venter høyere renter, fra 27 til 22 prosent. Andelen som tror på lavere rente, holdt seg uendret på 46 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført etter Norges Banks rentebeslutning tidligere i mai, der det ble varslet at første kutt trolig skyves ut i tid. Samtidig vurderte sentralbanken at styringsrenten er tilstrekkelig høy til å få inflasjonen ned. 

– Det er lite i resultatene som tyder på at husholdningenes har blitt skremt av den siste rentebeskjeden. Sentralbankens vurdering om at styringsrenten har nådd toppen, virker å være utslagsgivende, sier Midsem.

#boligpriser #nbbl
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0