Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Skal bygge 818 nye studentboliger

21/03/2024, 08:00
Skal bygge 818 nye studentboliger
Fra venstre: Lillestrøms ordfører Kjartan Berland, Velferdstinget i Oslo og Akershus-leder Karl Magnus NCD Nyeng og SiO-styreleder Eilif Tanberg besøker Lillestrøm Studentby for å gratulere studentene.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

— Dette er en gledens dag for studentboligbyggingen vår. Dette bidrar til at vi kan bygge flere, etterspurte studentboliger i og rundt Oslo, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Mest til Nordberg

Det er stor etterspørsel etter studentboliger i Osloområdet, og i fjor sto mer enn 7000 studenter på venteliste for studentbolig til studiestart.

Over halvparten av tilskuddet til SiO går til Nordberg Studentby i Sognsveien 102.

Her skal det bli 462 nye studentboliger, fordelt på 417 ett-roms leiligheter, 9 to-roms leiligheter og 9 fellesskapsløsninger, hver med 4 hybler. Byggingen vil starte våren 2024 og er estimert ferdigstilt høsten 2026.

Endelig tilskudd til Lillestrøm

— Det betyr ekstra mye at vi i år har fått tilskuddene vi søkte om til Lillestrøm Studentby, hvor det var siste sjanse for å søke i år. Dette er boliger SiO har bygget uten tilskudd fordi kostnadsrammen opprinnelig var for lav. Dette betyr at vi kan redusere husleien på Lillestrøm for nåværende og fremtidige beboere, sier Eskelund.

Tidspunktet og hvor mye husleiereduksjonen vil utgjøre må han få komme tilbake til.

Betydning for studentøkonomien

Det å få tilskudd til byggeprosjektene er avgjørende for at SiO kan holde så lav husleie som mulig.

— SiO eies av studentene og dette tilskuddet kommer studentene til gode. Generelt skal vår husleie ligge godt under markedsleie. Tilskuddet er med å muliggjøre dette, forteller Eilif Tanberg, student og styreleder i SiO.

Han er glad for at forsknings- og utdanningsministeren anerkjenner at de stadig høyere leieprisene i Oslo er krevende for studentene.

Dette fikk SiO

  • SiO har fått tilskudd til disse studentboligprosjektene:
  • 480 nye studentboliger på Nordberg Studentby i Sognsveien 102
  • 26 studentboliger på Nydalen Studentby i Gjerdrums vei 10 D-F
  • 1 studentbolig i et tidligere vaktmesterkontor på Vestgrensa Studentby
  • 311 studentboliger på Lillestrøm Studentby som allerede er bygget

Mange studenter ønsker å bo i en studentbolig eid av SiO, både på grunn av at leieprisene er lavere enn i privatmarkedet, at boligene er prioritert studenter og at de ligger nær campus eller kollektivtilbud.

#lillestrøm #oslo #sio #studentbolig
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0