Bolig
2 minutter lesetid

Statsbygg kjøper boligprosjekt på Svalbard

19/10/2022, 06:28
Statsbygg kjøper boligprosjekt på Svalbard
Blokka lengst til høyre skal nå bygges og etter planen stå ferdig våren 2024 Bilde: Statsbygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Gode boliger er viktige for å opprettholde Longyearbyen som et lokalsamfunn. Mange av dagens boliger her er små og har behov for utbedringer. Dette prosjektet vil gjøre en stor forskjell for offentlig tilsette på Svalbard, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg på deres hjemmeside.

Statsbygg har det seneste året sett på muligheten for å kjøpe boligprosjektet i veg 507 i Longyearbyen. Den planlagte blokka består av to deler, den ene på tre og den andre på fire etasjer, som til sammen rommer 27 leiligheter og en næringsseksjon.

Nå er det klart at Statsbygg kjøper blokka av Svalbard Utbygging AS. Blokka har et totalt areal på 3480 m2 og skal bygges av entreprenøren Consto Svalbard.

Leilighetene er store familieleiligheter på tre og fire rom, som det er mangel på i Statsbyggs portefølje, og tre av leilighetene er òg universelt forma. Planlagt byggestart er november 2022, med planlagt ferdigstilling våren 2024.

Høye klimaambisjoner

Som ny eier har Statsbygg økt klimaambisjonene i prosjektet. Med blant annet tykkere isolering og vinduer av høyere kvalitet er blokka oppgradert til passivhusstandard. I tillegg er bygget endret til å kunne tåle vekten av et framtidig solcelleanlegg på taket.

– Ettersom strøm og fjernvarmen på Svalbard fortsatt kommer fra kullkraft vil tiltakene anslagsvis gi en klimagassinnsparing på over 300 tonn Co2 årlig, sier Nikolaisen.

De nye leilighetene vil inngå som en del av boligpoolen i Longyearbyen, som Statsbygg forvalter og drifter på vegner av staten. Boligpoolens mandat er blant anna å sikre dekning av boliger til ansatte i offentlig sektor. Boligpoolen består i dag av 220 boenheter som staten ved Statsbygg eier, og 65 boenheter som staten ved Statsbygg leier.

#boliger #longyearbyen #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0