Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Bruker satellitter for å forstå bevegelser i bakken

19/04/2024, 07:00
Bruker satellitter for å forstå bevegelser i bakken
InSAR brukes til å måle svært nøyaktig bakkeforskyvninger og bevegelser fra radarsatellitt i verdensrommet. Her en illustrasjon av den kretsende tandem-x-konstellasjonen. Kilde: https://www.dlr.de/de
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Små bevegelser i bakken kan ha stor innvirkning på infrastruktur og byggeprosjekter på tvers av bransjer. Klarer man å følge med på avvik helt ned på millimeternivå, kan man avdekke potensielle utfordringer med manglende stabilitet i bakken tidlig nok til å gjøre tiltak for å redusere kostnader og risiko for skader.

NGI og KSAT lanserer derfor i samarbeid satellittjenesten Inio, som nettopp kan avdekke slike bevegelser. Inio er en global tjeneste som vil kunne bistå industri, regionale og lokale myndigheter, samferdselsprosjekter med å forstå og forutsi bakkebevegelser.

Bakkebevegelsene måles med radarsatellitter gjennom en teknikk som kalles InSAR. Gjennom denne teknologien kan små endringer i radarsignalene tolkes som endringer i avstanden mellom satellitten og bakken.

Administrerende direktør i NGI, Lars Andresen, mener teknologien kan bidra til å bedre samfunnssikkerheten:

– Denne tjenesten er utviklet med grunnlag i NGIs stategi om å bidra til digitalisering og økt datadeling i bransjen, og har potensiale til å levere overvåking av bevegelser i grunnen med langt høyere kvalitet og lavere kostnad enn tradisjonelle metoder, sier Andresen.

Tjenesten lanseres sammen med KSAT, en verdensledende leverandør av bakketjenester for satellitter i polar bane. KSAT, som også leverer miljøovervåkingstjenester i nær sanntid basert på satellittdata, satser nå på å skalere jordobservasjon på land ved bruk av satellitt.

– Å gå sammen med NGI for å levere viktige satellittbaserte løsninger er en spennende satsning og et eksempel på hvordan Norge kan tilby ledende kompetanse globalt ved å koble sammen ulik og komplementær ekspertise. NGI er eksperter på grunnforhold, mens KSAT er eksperter på håndtering og utnyttelse av satellittdata, sier Rolf Skatteboe, Administrerende direktør i KSAT.

– Derfor har den nye tjenesten Inio stort potensial, også internasjonalt, nettopp fordi vi kombinerer verdensledende ekspertise på to områder, som til sammen gjør tjenesten helt unik, legger Skatteboe til.

NGI er et ledende forskningsinstitutt innenfor geoteknikk– fagfeltet for å forstå bakkens egenskaper relatert til bebyggelse og annen menneskeskapt påvirkning. NGI har tatt i bruk InSAR i forskning og kommersielle prosjekter i over 15 år og satser nå fullt på utviklingen av Inio-tjenesten. Tjenesten vil bidra til økt nytteverdi for InSAR-brukere; også for aktører som enda ikke har tatt i bruk teknologien.

#kongsberg #ksat #ngi #satellitt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0