Byggeindustrien
2 minutter lesetid

BuildingSMART Norge ansetter ny direktør

6/12/2023, 08:50
BuildingSMART Norge ansetter ny direktør
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

BuildingSMART Norge er en norsk, fagnøytral og ikke-kommersiell interesseorganisasjon som forbedrer den digitale informasjonsflyten i byggeprosjektene og i drift av byggverk ved å bistå næringen med å ta i bruk åpne internasjonale BIM-standarder. Styret i buildingSMART Norge har gjennomført en rekrutteringsprosess for ny administrerende direktør og konkludert med å ansette Steen Sunesen.

Sunesen har jobbet som konstituert direktør siden oktober, utleid fra Statsbygg. I perioden har han blant annet utviklet en handlingsplan som peker ut retningen for videre digitalisering av bygg- og anleggsnæringen i Norge med åpenBIM.

«Styret er enig i både mål og tiltak i handlingsplanen og er entusiastiske til å få Sunesen om bord» uttaler Styreleder Osmund Skorge. «Sunesen skal fokusere på kjerneoppgavene til buildingSMART og jobbe sammen med næringens organisasjoner for å styrke digitaliseringen ved bruke av åpenBIM i Norge».

Steen Sunesen har tidligere jobbet som leder av buildingSMART Norge i perioden 2010 til 2016. «Jeg er meget glad for muligheten jeg fikk for å jobbe å utvikle handlingsplanen for fremtidens åpenBIM sammen med styret, administrasjonen og medlemmene. Det motiverte meg til å søke jobben som foreningens neste direktør» uttaler Sunesen. «Styret og jeg har en felles forståelse av hva som skal til for å løfte åpenBIM i den norske bygg- og anleggsnæring. Vi skal blant annet senke terskelen for å ta i bruk og øke nytten av åpenBIM hos medlemmene».

Steen Sunesen er opprinnelig arkitekt. Han har de siste 13 årene jobbet eksklusivt med digitalisering i bygg- og anleggsnæringen. Sunesen har jobbet både som rådgiver og byggherre.

Sunesen jobber i dag i Statsbygg blant annet med ansvar for Statsbyggs BIM-krav, SIMBA. Det jobbes med å avtale en mest mulig smidig overgang fra Statsbygg til buildingSMART Norge.

#buildingsmart #ny på jobb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0