Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Byggeaktivitet nesten halvert i hyttemarkedet

26/03/2024, 11:00
Byggeaktivitet nesten halvert i hyttemarkedet
Illustrasjonsbilde: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Etter en periode med svært høy byggeaktivitet under pandemien ser vi at bygging av nye fritidsboliger har bremset kraftig. Tidligere har det vært veldig høy aktivitet, og nå nærmer vi oss mer normale tilstander.

– Mange kommuner har godkjent enorme arealer for hytteutbyggging, men nå har myndighetene krevd at disse planene skal gjennomgås på nytt – så får vi se hvordan hyttebyggingen blir de neste årene, sier Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund.

Sammenlignet med 2022, som allerede var noe preget av pris- og renteøkninger, ble det i 2023 gitt under halvparten så mange igangsettingstillatelser til fritidsboliger, viser nye tall fra SSB. Sammenlignet med rekordåret 2021, er nedgangen på nesten 60 prosent. 

–Det var bråstopp for nybygg i 2023, og 2024 ser fortsatt ganske trådt ut. Hyttemarkedet er nok ekstra sensitivt, fordi de ekstra millionene til hytte sitter ekstra langt inne når man får dårligere råd. Det private rehabiliteringsmarkedet er ikke like berørt, men mange av de større entreprenørene og utviklerne har det tøft nå, sier Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart, en anbudstjeneste for bygg og renovering.

Ser vi på antall ferdigstilte fritidsboliger, var det her en nedgang på 25 prosent fra 2022 til 2023. 2022 var et rekordår for ferdigstilte hytter, men nå gjenspeiles nedgangen vi så i byggetillatelser i 2022 i den faktiske byggeaktiviteten. Gitt den voldsomme nedgangen i byggetillatelser i 2023, kan vi også forvente en ytterligere nedgang i ferdigstilte hytter i 2024. 

Hvor var nedgangen størst, og hvor bygges det fortsatt mye?

Byggstart har utført en analyse av de nye tallene fra SSB, og sett på hvor det ble bygget mest, nedgangstider til tross. I 2023 var det kun 59 kommuner som ga ut flere byggetillatelser i 2023 enn i 2022, mens 243 ga ut færre tillatelser. 

Sigdal, Hol og Vestre Slidre er på topp blant kommunene som ga flest tillatelser, og Hol, Flå og Nesbyen leder blant kommunene som fikk ferdigstilt flest fritidsboliger. I fjor var det Trysil, Nesbyen og Flå som ga flest tillatelser, og Nesbyen, Ringsaker og Oppdal som ferdigstilte flest. 

En interessant observasjon av statistikken fra nedgangsåret 2023, er at flere av kommunene som opplevde størst nedgang i antall tillatelser mellom 2022 og 2023, havnet likevel på topp ti listen over kommuner som ga ut flest tillatelser i fjor. Dette er naturlig nok en bieffekt av at det generelt er høy byggeaktivitet i hyttemarkedet i disse kommunene. 

#hytte #norges hytteforbund
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0