Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Bygger nytt og bygger om på Hetland

17/07/2023, 07:02
Bygger nytt og bygger om på Hetland
Illustrasjon: DARK Arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kapasiteten skal økes med 270 elevplasser og det skal bygges et nytt bygg i tillegg til ombygging av deler av den eksisterende bygningsmassen. I praksis er det behov for ni nye klasserom og tilhørende areal, men også andre funksjoner skal legges til. Når dette arbeidet er ferdig sommeren 2023 skal det være plass til 860 elever. I hele byggeprosessen er skolen i full drift.

Nytt og gammelt skal henge sammen

Det er Rogaland fylkeskommune som er eier og byggherre. Det er besluttet at bygget skal oppnå standarden BREEAM Very Good og som en de av dette er massivtre et vesentlig byggemateriale, selv om det til en stor del kles inn for å passe klimaet og værforhold på Vestlandet. Det nye bygget får sedum på taket. Det legges også til rette for å kunne montere solseller på taket i framtiden, om det blir relevant. Totalentreprenør for utbyggingen er Veidekke og arkitekt er Dark Arkitekter AS kontraktsummen for prosjektet er 93 millioner kroner.

– Detaljplanleggingen av dette startet høst 2021 og byggestart var januar 2022. Ved utbyggingen i 2010 var det faktisk tilrettelagt for framtidig videre utbygging. Skolen er relativt effektivt utnyttet, men også her finnes det potensiale til optimalisering av eksisterende lokaler. Det nye bygget skal ivareta behov for flere klasserom som skal være tilpasset skolens egen pedagogiske modell der det er behov for fleksible størrelsen på klasserommene. Dette skal tilpasses og henge sammen med de eksisterende byggene, forteller prosjektleder for utbyggingen hos Rogaland fylkeskommune Rune Magne Johannessen.

Rom bytter funksjon

Prosjektlederen fortsetter:
– Et av de opprinnelige byggene som går under navnet Breidablikk får nye funksjoner og skal optimaliseres, det skal totalrenoveres innvendig. Bygget hadde gymsal og en del rom som ikke lenger ble brukt ut ifra opprinnelig funksjon. Skolen hadde behov for utvidet administrasjon og kontorer, og for fler og fleksible auditorier med amfiløsninger. Dette gjør vi noe med nå. Den gamle gymsalen blir nytt auditorium som kan deles i to og som også får teleskopamfier. Rommene kan også brukes med flatt gulv. Her får skolen den fleksibiliteten de ønsker og dekket de behovene de har. Denne optimaliseringen og gode utnyttelsen av eksisterende arealer gjør at vi kan lande utbyggingen uten å bygge ut så mye som det var planer om i utgangspunktet, avslutter Rune Magne Johannessen.

#dark aarkitekter #hetland videregående skole #rogaland #rogaland fylkeskommune #stavanger #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0