Byggeindustrien
4 minutter lesetid

Byggestartsindeksen - november 2022

28/11/2022, 16:03
Byggestartsindeksen - november 2022
Foto: HWR.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nedgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 52,0 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 9,0 prosent.

Imidlertid har dette ført til at det nå også er nedgang siste år. Dette til tross for at igangsettingstall er påvirket av Covid 19 sist år, og i tillegg hadde vi høye materialkostnader.

Situasjonen er nå vesentlig annerledes, men veksten holdes nå nede av høyere rente, strømpris usikkerhet og lavere etterspørsel på bolig. Usikkerheten er knyttet til krigen i Ukraina og egen privatøkonomi er enda mer synlig enn forrige måned.

Nedgang for boliger

Det er registrert nedgang i igangsetting av boliger i november 2022, viser Byggfakta sin Byggestartsindeks. Tallene viser en nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig og for boligkompleks en nedgang på 3,9 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene henholdsvis -5,6 og + 1,5 prosent sammenlignet med fjoråret, som fremdeles var påvirket av Covid. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 måneder for totalt 16,3 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra september 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 4,7 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 5,6 prosent. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 måneder på nær 5,6 milliarder kroner pr. måned.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en oppgang på 7,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 116,8 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden, og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 847 millioner kroner pr. måned.

Oppgang for helsebygg

Byggestartsindeks for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021 før det kom en kraftig nedgang. Siste måned viste en oppgang på 4,1 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 17,2 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 930 millioner kroner pr. måned.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for november 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 10,9 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 32,3 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 3,8 milliarder kroner pr. måned.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser Byggestartsindeksen for november 2022. En nedgang fra forrige måned på 18,1 prosent viser at det nå er usikkerhet. Investeringen i byggestarts indeksen for samme måned siste år har hatt en nedgang med 21,0 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 5,3 milliarder kroner pr. måned viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for kontor og forretning

Byggestartsindeks fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 12,1 prosent og en oppgang på 4,5 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 10,3 milliarder kroner pr. måned.

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestartsindeks fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 8,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er nedgangen på 0,3 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 7,1 milliarder kroner pr. måned.

Ned for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre nedgang sammenlignet med forrige måned på 4,1 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en vekst på totalt 7,2 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin Byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 7,6 milliarder kroner pr. måned.

Samlingslokaler også ned

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 9,2 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 10,4 prosent. igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 3,8 milliarder kroner pr. måned.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett under 3,3 milliarder kroner pr. måned. Dette gir en nedgang fra måneden før på 8,6 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 64,9 prosent.

Flatt for vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år. Den er på 7,8 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er det imidlertid en nedgang sammenlignet med forrige måned på 10,3 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 18,7 milliarder kroner pr. måned.

Siste måned er det nedgang for hele landet og alle fylker når det gjelder igangsettingstallene.

#byggfakta
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0