Byggeindustrien
1 minutt lesetid

De blir totalentreprenør

4/06/2024, 11:00
De blir totalentreprenør
Illustrasjon av Haugland bofellesskap Rambøll/Bergen kommune
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prosjektet omfatter etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede. Hvert bofellesskap skal inneholde seks boenheter og en tjenestebase. Byggene skal bygges etter høye miljøkrav.

Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952, mens Tun 2 etableres som et nytt bygg. Den eksisterende gymsalen benyttes i dag av nærmiljøet til rekreasjon. Det er derfor besluttet at den bevares, rehabiliteres og tilbys som grendehus. I tillegg skal det etableres en offentlig lekeplass. Disse arbeidene skal utføres under samme entreprise som bofellesskapet, og Haugland bofellesskap er fellesbetegnelsen for hele prosjektet.

– Vi er stolte over å ha blitt innstilt til å gjennomføre Haugland bofellesskap. Byggherrens høye miljøkrav i kombinasjon med prosjektets arkitektur og tomteforhold, gjør at prosjektet også er faglig svært interessant. Vi gleder oss til å starte på prosjektet og til å utvikle et område med samfunnsnyttige bygg, i tett samspill med Bergen kommune, sier Frank Ståløy, daglig leder i Åsane Byggmesterforretning.

Byggestart vil være høsten 2024 og byggetiden vil være 24 måneder.

#af gruppen #Åsane byggmesterforretning as #bergen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0