Arkitektur
3 minutter lesetid

Dømt til strengere straffer i Tjøme-saken

5/01/2023, 11:24
Dømt til strengere straffer i Tjøme-saken
FOTO: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK LUFTFOTO
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Etter fire rettsrunder er det avgjort. Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er dømt for grov korrupsjon, skriver NRK som har fulgt saken.

De to ble dømt til åtte måneders fengsel i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Saken ble anket til Høyesterett. Der ble frifinnelsen opphevet.

I desember 2022 ble derfor saken behandlet på nytt i lagmannsretten.

Strengere straff

Breili dømmes til fengsel i 9 måneder, mens Svendsen er dømt til 11 måneder fengselsstraff. Begge må også betale 25.000 kroner i saksomkostninger.

– Straffutmålingen må reflektere at bestikkelsen medførte risiko for at det ble gitt tillatelse til byggetiltak i strandsonen i strid med sterke offentlige interesser, står det i dommen.

I tillegg inndras 30.000 kroner fra Svendsen. Det er verdien av tjenesten retten anser han mottok fra Breili. Lagmannsretten ga Svendsen en strengere straff en Breili.

I dommen står det at retten har vektlagt at det var Svendsen som initierte bestikkelsen ved å be om Breilis bistand og at han har misbrukt sin stilling.

– Han hadde gjennom sin stilling betydelig innflytelse over strandvernet, og korrupsjonen hadde et klart illojalt preg i forhold til hans overordnede i kommunens administrasjon og politiske ledelse, står det i dommen.

Saken som startet med flere saker om ulovlig bygging i strandsonen på Tjøme har dermed fått en avslutning for korrupsjonsanklagene.

Det skjer fem og et halvt år etter at det som ble kjent som Tjøme-saken startet i mediene.

– Tung prosess

Thomas Skjelbred forsvarer Breili i saken. Han forteller at klienten hans tar dommen svært tungt.

– Dette har vært en utrolig lang og tung prosess, sier han til NRK.

Klienten hans vil vurdere å anke saken. Det kan ankes over både straffeutmålingen og lovanvendelsen.

– Vi må studere dommen og diskutere dette før vi beslutter en anke, sier han.

Han mener dommen viser at listen for å overtre norske korrupsjonsbestemmelser ligger svært lavt om den blir stående.

– Vanlige folk bør etter mitt syn søke råd før de utfører vennetjenester eller stiller opp for relasjoner som innehar offentlige stillinger. Dette er vennetjenester mellom to nære relasjoner. Det er en svært lav list som retten legger opp til, mener Skjelbred.

Svendsens forsvarer i saken, Knut Henrik Strømme, sier at hans klient er skuffet og at de nå skal bruke tid på å gjennomgå dommen.

Statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn, er fornøyd med utfallet.

– Vi registrerer at lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten i skyldspørsmålet, og fastsetter en straff som er noe strengere enn vi foreslo. Dette er vi alt i alt fornøyd med, sier han.

Horn mener dommen er viktig.

– Vi håper dommen blir lagt merke til, og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier Horn.

Engasjert hytteeier

Saken startet da NRK avslørte at en ansatt hadde tatt betalt for å sende byggesøknader han selv behandlet. Den ansatte ble suspendert på dagen.

Det var hytteeier Tom Ravndal som fikk NRK til å interessere seg for temaet. Han mente det var flere tilfeller av ulovlig bygging i strandsonen på Tjøme.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0