Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Elektrobransjen mangler folk

16/02/2023, 10:39
Elektrobransjen mangler folk
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– NHOs kompetansebarometer bør være obligatorisk lesing for alle 10. klassinger som nå snart skal velge utdanningsprogram. Å velge en utdanning innen elektrofag gir store jobbmuligheter innenfor et område som vil være avgjørende for om vi klarer å nå klimamålene eller ikke, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Noen funn fra NHOs kompetansebarometer for 2022:

  • 69 prosent av Nelfo-bedriftene har et udekket kompetansebehov. Det er en økning fra 2021.
  • 53 prosent av Nelfos medlemsbedrifter oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov har tapt kunder eller markedsandeler som en følge av mangel på kompetanse.
  • Om lag 55 prosent av de bedriftene som oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov, har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten.
  • 86 prosent av de bedriftene som i stor eller noen grad vil gjennomføre tiltak for å skaffe seg flere folk oppgir kompetanseheving blant de ansatte som den viktigste strategien.
  • 81 prosent svarer at det er håndverksfag som er den mest etterspurte kompetansen, etterfulgt av ingeniør og tekniske fag med 67 prosent.
  • 77 prosent etterspør yrkesfag, mens 67 prosent etterspør fagskole som utdanningsnivå.
  • 67 prosent har behov for ingeniører og teknisk kompetanse.
  • Nelfo har det høyeste antall medlemmer som oppgir at de er lærebedrifter. Hele 82 prosent tar inn lærlinger.
  • 51 prosent av de Nelfo-bedriftene som har forsøkt å rekruttere, har ikke fått tak i riktige folk.
  • Beregninger viser at Nelfo-bedriftene har behov for 4 690 personer.

Kunne økt omsetningen

– Etterspørselen etter våre tjenester er så stor at vi i år kan øke omsetningen med 42 prosent. Det som setter en foreløpig stopper for dette er at vi ikke får tak i nok fagfolk, spesielt på automatiseringsområdet, sier Dag Petter Evensen, daglig leder i K2 Elektro til Elmagasinet.

– Vi har også behov for flere elektrikere og en prosjektleder for elektroavdelingen. På grunn av dette har vi sagt nei til flere oppdrag, blant annet solcelleanlegg og andre større prosjekter. Vi har en offensiv vekststrategi basert på bærekraft og energieffektivisering. Uten riktige medarbeidere er det vanskelig å nå målene vi har satt oss. Vi gir oss ikke. Rekrutteringsprosessen fortsetter med samme styrke.

Dette bekymrer Nelfo-sjefen.

– Skal vi nå klimamålene må vi satse på fornybar energi. At noen da må takke nei til å montere solcelleanlegg fordi de mangler folk er ikke bra for det grønne skiftet, sier Guttormsen.

Satser på lærlinger

En måte å skaffe flere kloke hoder og sterke hender er å ta inn lærlinger. Her ligger Nelfo-bedriftene på topp blant NHOs landsforeninger.

– Elektrobransjen har skjønt at skal de ha folk må de utdanne dem selv. Men vi har mer å gå på. Kvinneandelen er lav i vår bransje, så ved å tilrettelegge for og satse på kvinner kan vi få flere elektrikere ut i arbeid.

#elektriker #nelfo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0