Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Endringer i AF Gruppen Sverige

13/11/2023, 08:40
Endringer i AF Gruppen Sverige
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

For å sikre langsiktig stabilitet og lønnsomhet gjør AF Gruppen betydelige tilpasninger i den svenske virksomheten, med fokus på enhetene som tidligere var en del av Betonmast Sverige.

I øst er det besluttet å slå sammen AF Bygg Stockholm og AF Bygg Öst. Hensikten med omleggingen er å skape en mer helhetlig organisasjon som kan dra nytte av synergier og effektivisere driften. Ved å kombinere ressurser og kompetanse fra begge enhetene vil selskapet styrke sin konkurransekraft og møte fremtidige utfordringer på en mer effektiv måte. Den sammenslåtte enheten har en nyutnevnt administrerende direktør, Johnny Vollmer, med over 25 års erfaring fra byggebransjen.

I region Sør blir AF Bygg Øresund integrert med AF Bygg Syd. Denne restruktureringen forventes å skape synergier og effektivisere driften til glede for både kunder og ansatte. Den nye enheten vil styrke sin posisjon som en ledende aktør i byggebransjen i Sør-Sverige og vil bli ledet av nåværende administrerende direktør i AF Bygg Syd, Roger Persson.

Selskapet AF Anläggning Väst har fått ny ledelse, med Andréas Vidmar som konstituert administrerende direktør.

«Gjennom disse organisatoriske endringene tar vi sikte på å skape en mer effektiv og konkurransedyktig virksomhet. Vi tror at disse tiltakene vil styrke vår evne til å gjennomføre vellykkede prosjekter og fortsette å tilby løsninger av høy kvalitet til våre kunder. sier Bård Frydenlund, konserndirektør Sverige.

#af gruppen #sverige
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0