Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Får to millioner i gebyr

8/05/2024, 07:00
Får to millioner i gebyr
Foto: Stig Storheil/ NVE
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

For å sikre at bygging av elektriske anlegg skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte, stiller energiloven tydelige krav om at aktører må ha konsesjon. NVE mener at Norled har brutt bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

– Det er et alvorlig brudd på energiloven å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse. Dette undergraver hele konsesjonsordningen, og er noe vi vil slå hardt ned på framover, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE.

Ulovlig bygging av fergeladeanlegg i Sande kommune

I Møre og Romsdal satte Norled AS i gang byggingen av fergeladeanlegg på Årvika fergekai i Sande kommune før de hadde fått tillatelse av NVE. Fergeladeanlegget er en del av elektrifiseringen av fergesambandet Årvika-Koparnes. NVE oppdaget det ulovlige forholdet i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden i mars 2022. Selskapet fikk nødvendig tillatelse fra NVE i samme måned. NVE informerte samtidig om at hendelsen ville bli fulgt opp nærmere i en egen reaksjonssak. I september 2023 fikk Norled varsel om at NVE vurderte å ilegge dem gebyr for den ulovlige byggingen.

#Årvika #norled #nve #sande kommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0