Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Fikk bot for å felle tre, nå må de 200 000 betales

18/09/2023, 12:47
Fikk bot for å felle tre, nå må de 200 000 betales
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Men etter runder hos både kommune, statsforvalter og et departement, er saken nå endelig avgjort, og trefellingen var ulovlig, det er NRK som forteller dette.

– Jeg kunne forstått det hvis jeg hadde gått inn på naboens eiendom og tatt ned et stort flott tre, men det er noe helt annet når treet står på min egen eiendom, sier boligutbygger Fasting til NRK.

Han mener 200.000 kroner i bot for å felle det 25 meter høye furutreet er tatt ut av proporsjoner.

I følge småhusplane i området er det bare mindre trær som kan hugges, og det omstridte treet hadde for stor omkrets. Fasting hevder at treet kunne komme til å velte over nabohuset pga for mye vind i den aktuelle perioden, noe kommunen er uenig i.

Den store boten som er ti ganger så høy som bøter som var vært gitt tidligere i denne type saker og beløpets størrelse er ment å advare andre mot å gjøre linkende.

Etter tre år har verken kommunal og distriktsdepartementet eller statsforvalteren innvendinger mot bota og nå vurderer boligutbyggeren å gå rettens vei for å unngå å betale boten.

#oslo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0