Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Før: gammel låve – nå: EU prosjekt

27/12/2023, 16:54
Før: gammel låve – nå: EU prosjekt
Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og er i dag et kommunalt arbeidssenter. Den falleferdige låven spiller hovedrollen i denne saken og skal demonteres helt før nytt bygg reises med gjenbruk av de gamle materialene. Ny bygningsmasse blir på om lag 2000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige låven. Asker kommune er byggherre og Veidekke er totalentreprenør. Ola Roald Arkitekter har tegnet det nye bygget.

Pionerprosjekt

– Det nye bygget vil inneholde arbeidssenter med snekkerverksted over to etasjer, storkjøkken, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger. Dette er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører. Det skal også være et nullenergibygg og byggeplassen er selvfølgelig tilnærmet utslippsfri, forteller prosjektleder Alf Kaare Stokker i Asker kommune og han fortsetter:

– Prosjektet får mye oppmerksomhet og er et foregangsprosjekt både som en del av EUs nye European Circular Economy Action Plan som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulærøkonomi. Det er også et Future built prosjekt med egne piloter når det gjelder plastbruk og sirkulære bygg. Det betyr en reduksjon av plastprodukter og ombruk av byggematerialer.

Utvikler nye materialer

Som en del av satsingen er det utviklet en ny type miljøbetong, der gammel betong er en bestanddel og det gjenbrukes fiskekasser i plast for å skape isolasjonsmateriale som trengs i bygget.

– Den skal være en læringsarena der vi kan se hva som fungerer og hva som virker mindre bra. Låven er først tatt ned bit for bit. Så blir den gjenoppbygget ved bruk av eksisterende tremateriale, tegl og steinmur. Til nå er det ombrukt 409 tonn materialer. En liten kuriositet er at gamle landbruksredskaper som har vært lageret i låven blir en del av et kunstprosjekt som skal utsmykke prosjektet, sier Alf Kaare Stokker.

Som en del av det hele skal det utarbeides et merkostnadsregnskap for å se om og hva den ambisiøse satsingen faktisk har av kostnader i forhold til andre prosjekter.

#asker kommune #ola roald arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0