Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Første og største utstyrsleveranse til Tyholt

28/11/2023, 11:54
Første og største utstyrsleveranse til Tyholt
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ny bølgemaskin til Skipsmodelltanken er den første og største enkeltleveransen av spesialutstyr i byggingen av Norsk havteknologisenter i Trondheim. Denne uken kom den over 10 meter brede og 30 tonn store bølgemaskinen fra Nederland på plass på Tyholt.

Den nye bølgemaskinen skal inn i Skipsmodelltanken fra 1939 som er bygget om for å gjøre plass til det nye Bassengbygget på området.

– Ny bølgemaskin i Skipsmodelltanken er nødvendig for å opprettholde NTNU og Sintefs forskning og testing på flytende konstruksjoner i havlignende omgivelser frem til Bassengbygget står ferdig og overtar disse oppgavene i 2027, sier prosjektdirektør Arild Mathisen i Statsbygg.

Den nye bølgemaskinen er utviklet av Van Halteren Technologies og fraktet sjøveien til Trondheim. Størrelsen på maskinen illustrerer omfanget av vannmasser maskinen skal håndtere. Design og teknologi illustrerer nødvendigheten av godt samarbeid mellom fagmiljøene i byggeprosjektet, både i Norge og Nederland.

Det er Van Halteren Technologies som designer og leverer bølgemaskinen, og fagmiljøet i NTNU/Sintef og Statsbygg med entreprenørene har hele tiden vært med for å sikre riktig kvalitet på leveransen.

– Det må både spesialtransport, egen kran og høyt presisjonsnivå til hos alle involverte når den store bølgemaskinen skal på plass i den ombygde Skipsmodelltanken. Denne leveransen viser mye av det unike med dette byggeprosjektet. Her er det en stor andel høyspesialisert utstyr som skal på plass og ingen hyllevarer, sier prosjektdirektøren i Statsbygg.

Mer nøyaktig

Skipsmodelltanken på Tyholt har vært helt sentral i utviklingen av den moderne sjøfartsnasjonen Norge, i tillegg til utvikling av ny teknologi for havbruks- og petroleumssektoren. Med årene har det blitt testet og forbedret et stort antall skipsmodeller og modeller av offshore- og andre havkonstruksjoner.

I det nye havteknologisenterets bassenglaboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder og skip. Senteret vil gi nye muligheter til å bedre overvåkning av havet, utvikling av mer bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip.

– Med den nye bølgemaskinen blir vi i stand til å simulere og teste enda mer nøyaktig i ulikt type vær enn tidligere, både når det gjelder energieffektivitet og sjødyktighet. Vi får mer kunnskap om bølgelaster og bevegelser i ekstremvær for både skip og havkonstruksjoner i kontrollerte omgivelser. Alt dette er viktig for å ivareta sikkerhet av konstruksjon og mannskap og for å bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene, sier Dariusz Fathi som er forskningssjef i Sintef Ocean og som samarbeider tett med ulike aktører i havnæringene.

Norsk havteknologisenter er på ca 45.000 kvadratmeter og erstatter det gamle Marinteknisk senter på Tyholt. Havteknologisenteret blir et nasjonalt senter med hovedsete for NTNU og SINTEFs utdanning og forskning innen havteknologi. Byggeprosjektet startet under navnet Ocean Space Centre, men endret navn til Norsk havteknologisenter i november 2022. Det nye senteret vil etter planen stå ferdig i 2028.

#norsk havteknologisenter #sintef #statsbygg #tyholt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0