Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Forsvarte de gode resultatene også i 2023

26/02/2024, 13:15
Forsvarte de gode resultatene også i 2023
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Et meget sterkt fjerde kvartal gjorde at vi kunne vise til fortsatt vekst for hele året, samtidig som lønnsomheten økte. Det store positive innslaget i fjerde kvartal var imidlertid den høye ordreinngangen, sier konsernsjef Mats Johansson.

Omsetning og resultat

I Norge kunne Assemblin i fjor bokføre en nettoomsetning på 2.198 (2.038) MSEK – en økning på 7,9 prosent sammenlignet med 2022. Veksten ble drevet av både organisk vekst og oppkjøp. Justert EBITA-margin forble høy og utgjorde 8,3 (8,3) prosent.

Ordreinngangen i Norge beløp seg til 2.222 (1.861) MSEK, noe som bidro til en ordrereserve ved utgangen av året på 1.716 (1.763) MSEK. Andelen serviceoppdrag utgjorde 47 prosent på årsbasis.

Forsvarer resultatgraden

– I et år som har vært betydelig tøffere, og gitt oss større utfordringer enn vi har hatt de foregående årene, er vi svært godt fornøyde med at vi opprettholder omsetningstallene, samtidig som vi klarer å forsvare den høye resultatgraden, sier Skancke Hansen.

– Organisasjonen har virkelig måttet jobbe for dette resultatet. Både ventilasjon og elektro har bidratt til å løfte resultatet i Norge til over 8 prosent, og i alle ledd av virksomheten har vi nærmest snudd hver eneste stein for å finne mulige kostnadsbesparelser. Gjennom justeringer i organisasjonen, reforhandling av avtaler og innkjøpsbetingelser og generelt søkelys på kostnadskontroll, har vi klart å redusere de faste kostnadene og leverte, etter min mening, et knallsterkt resultat på så å si alle områder i 2023. Uten en stabil, engasjert og lojal organisasjon ville ikke dette vært mulig, sier han.

Oppkjøp og organisasjon

  • Assemblin gjennomførte i 2023 hele fem oppkjøp, som samlet tilførte virksomheten ca. 200 nye medarbeidere. Oppkjøpene styrket samtlige tekniske fag; rør, elektro og ventilasjon. To av bedriftene, Ariemi AS i Tønsberg og MV Elektro AS i Oslo var rene bemanningsselskaper, som bidro til å sikre Assemblin nødvendig mannskapskapasitet etter at innleieforbudet trådte i kraft 1. april 2023.
  • Assemblins ventilasjonsvirksomhet hadde en betydelig vekst i både oppdrag, omsetning og bemanning i 2023. Med 50 ansatte omsatte virksomheten for rundt 230 millioner med 10 prosent fortjenestemargin.
  • I 2023 ble det også etablert en ny produksjonsavdeling med søkelys på tjenester innenfor grønn teknologi.

Assemblin Group AB

For konsernselskapet Assemblin Group AB økte nettoomsetning i 2023 med 9,1 prosent til 14.751 (13.521) MSEK. Av dette var 3,8 prosentpoeng organisk vekst, 5 prosentpoeng oppkjøpsdrevet og 0,2 prosentpoeng valutakursdrevet. Justert EBITA-margin for året endte på 7,2 prosent.

#assemblin
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0