Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Fortsatt nedgang i byggvarehandelen

28/05/2024, 07:00
Fortsatt nedgang i byggvarehandelen
Aslaug Koksvik, direktør Virke byggevarehandel. Foto: Virke
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det var proffmarkedet som sto for hele nedgangen i årets første måneder, med et fall på 7,5 prosent.

– Proffmarkedet fortsetter å gå tilbake som følge av den kraftige nedgangen i nye byggeprosjekter, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggvarehandel.

Det økte rentenivået, sammen med faktorer som svakt nyboligsalg og høye byggekostnader, har bidratt til stor nedgang i byggeprosjekter som igangsettes. Dette reduserer etterspørselen etter byggevarer.

Omsetningen av byggevarer i privatsegmentet steg med 2,8 prosent i 1.tertial 2024, fra samme periode i 2023. 

– Vi ser endelig tegn til at privatmarkedet snur oppover igjen, etter en lang periode med nedgang, sier Koksvik.

– Dersom aktiviteten i byggevarehandelen og byggenæringen blir lav lenge, kan verdifull kompetanse forsvinne som næringen trenger når markedet snur igjen. Den svake utviklingen tilsier større offentlige prosjekter enn det som ligger inne i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. I tillegg bør det satses mer på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, avslutter Koksvik. 

#virke byggevarehandel.
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0