Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Fremtidens flyplassby presenteres

15/05/2024, 11:00
Fremtidens flyplassby presenteres
Forskningsprosjektets formål har vært å kartlegge potensialet for å utvikle smarte by- og stedskvaliteter i Gardermoen-regionen. Illustrasjon: LINK Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Forskningsprosjektets formål har vært å kartlegge potensialet for å utvikle smarte by- og stedskvaliteter i Gardermoen-regionen. Ambisjonen er et dynamisk og funksjonelt område rundt flyplassen, som ikke bare støtter flyplassens drift, men også bidrar til å skape en attraktiv og bærekraftig region. Gjennom prosjektet har man utforsket muligheter for fremtidsrettede, bærekraftige og smarte løsninger for nærings- og eiendomsutvikling samt infrastruktur rundt flyplassen. Prosjekteier, Ullensaker kommune, ønsket gjennom prosjektet å initiere en strategisk og forskningsbasert innovasjonsprosess i samarbeid med relevante aktører i regionen.

Prosjektet har vært delt inn i ulike arbeidspakker som har munnet ut i fire rapporter; «Principles for Successful Airport Cities – Global Lessons for Gardermoen», «Potensial for mer sjømat i flyplassbyen», «Transport og Logistikk» og «Gardermoen, innovasjonsdistrikt for fremtidens gods- og personmobilitet». Rapportene er samlet i en sluttrapport som viser til anbefalinger for hvordan området kan utvikles videre.

Utvikling av flyplassbyer, Airport Urbanism, henviser til en forskningstradisjon som omhandler et regionalt innovasjonssystem plassert rundt flyplasser. Internasjonalt omtales infrastrukturen og aktivitetene på en flyplass som tre geografiske enheter som tilbyr unike komparative fortrinn for nærings-, eiendoms- og infrastrukturutvikling; Airport, Airport City og Airport Region. I norsk kontekst betyr dette at Gardermoen-regionen kan bli et unikt innovasjonssystem.

Prosjektleder Håkon Iversen i LINK Arkitektur forklarer:

–Flyplassene er et sentralt knutepunkt og kan bli et globalt springbrett, så hvorfor ikke benytte mulighetene til å løfte næringsvirksomhet og infrastruktur i regionen? Det innebærer utrolige muligheter for økonomisk vekst, infrastrukturforbedringer, tilgjengelighet og tilknytning, turisme og handel og boligutvikling. Det er imidlertid essensielt å sørge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte, med tanke på miljøpåvirkning, sosiale konsekvenser og behovet for å ivareta lokale interesser og kultur!

#gardermoen #link arkitektur #multiconsult #nannestad #oslo airport city #oslo logistikkpark gardermoen #ullensaker
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0