Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Full drift i byggeperioden

12/10/2023, 09:06
Full drift i byggeperioden
Foto: Ole Håkon Flatøy
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Folldal er en utstrakt fjellkommune med ca 1500 innbyggere. Bo- og servicesenteret hadde før utbyggingen 19 beboere og utbyggingen gjør at tilbudet kan utvides med 3 plasser i tillegg skal det bygges seks nye omsorgsboliger. Uteområdene skal få ny parkering og sansehage, og når prosessen er ferdig i 2024 har de fått et bygg med ny velferdsteknologi og som er utsmykket med ny kunst, integrert i bygget. Den er delfinansiert gjennom ordningen til KORO – kunst i det offentlige rom som også inkluderer offentlige bygg.

Endelig kunne prosessen starte

– Vi har ventet lenge på dette, og det har lenge vært en del av den politiske samtalen i kommunen, forteller Ole Håkon Flatøy som er enhetsleder for teknisk, landbruk og utvikling i Folldal kommune.

I små kommuner er kommunens egenressurser når det kommer til ansatte ganske liten og en bygg og eiendomsavdeling kan ofte være bare en person. Prosjektleder fra Sweco har bistått kommunen som er byggherre for å få i land prosjektet. Prosjektet er en generalentreprise der entreprenør er SK bygg. Sign AS er arkitekt.

Puslespill og godt samarbeid

– Det er litt av et puslespill å få til en slik prosess, der den eksisterende tjenesten skal være i full drift når bygget skal rehabiliteres og være en byggeplass. Dette har vi fått til gjennom en prosess og forprosess med mye samspill og planlegging. Enhet for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen har gjort en formidabel jobb, det ha faktisk alle involverte, sier enhetslederen og fortsetter:

Det er klart det er utfordrende å drive et slikt tilbud. Byggeplassen ligger ca midt i kommunen – 15 km østover ble en del beboere flyttet i en periode, de fikk bo på et nyrehabilitert motell. Kjøkkenet ble midlertidig flyttet til er egnet lokale 15 km vestover fra byggeplassen.

– Med tålmodighet, tett kommunikasjon og godt samarbeid fra alle involverte parter har dette gått veldig bra så lang, og vi ser fram til at alt er klart og kan åpnes høsten 2024, avslutter Ole Håkon Flatøy.

Dette er en artikkel som også trykkes i Industry Radar Norge nr 3, oktober 2023.

#folldal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0