Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Gjenvinningskonseptet "Oppbruk" skal utvikle fremtidens miljøvennlige byggematerialer

14/10/2022, 12:06
Gjenvinningskonseptet
Illustration: OBOS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fra 2020 krever EU, inkludert Norge, at minst 70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. Dette er kun mulig ved at man finner nye løsninger for å håndtere bygningsavfall. 

– Sammen med Entra og Norsk Gjenvinning har vi derfor startet prosjektet «Oppbruk» som innebærer å finne løsninger for å bruke resirkulert tre- og betongavfall i nye prosjekter, sier Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS i en nyhet på OBOS’hjemmesider.

Betong- og treavfall sendes i stor grad til forbrenning og deponering, i stedet for å bli gjenbrukt. Dette skyldes noe regelverkshindringer, men først og fremst at det ikke finnes et marked for industriaktører som bruker gjenvunnet tre og betong i produksjonen av nye bygningsprodukter

Nå går utbyggerne sammen for å løse problemet

Som ledende eiendomsaktører vil OBOS og Entra – sammen med Norsk Gjenvinning – utfordre produsenter til å samarbeide om å lage nye produkter basert på bygningsavfall. De vil finne løsninger sammen med andre aktører i bransjen, og er villige til å forplikte seg til å bruke de nye produktene i egne byggeprosjekter.

– Vi skal ta grønt ansvar. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret. Vi har ikke tid til å vente på produsentene, og tar derfor selv et initiativ som vi håper vil bidra til økt fokus på å utvikle og produsere nye, bærekraftige bygningsprodukter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Vil bidra til å skape nye og miljøvennlige produkter

Entra og OBOS har en planlagt årlig samlet byggeaktivitet på 200 000 til 400 000 kvadratmeter fra 2020. Utbyggerne vil i disse prosjektene i større grad enn tidligere benytte seg av produkter bestående av gjenvunnet materialer. Ved å stille krav til arkitekter, ingeniører og entreprenører, håper aktørene å skape et forutsigbart marked som er stort nok til å utvikle nye miljøvennlige og lønnsomme produkter.    

#entra #miljø #norsk gjenvinning #obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0