Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Godkjent regulering for Christian Krohgs gate 2

5/01/2024, 09:00
Godkjent regulering for Christian Krohgs gate 2
Entra ønsker med planforslaget for Christian Krohgs gate 2 å ta vare på historien, samtidig som eiendommen fornyer og tilpasser seg området det er en del av. Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter og Oslo Works
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Christian Krohgs gate 2 ligger på Vaterland, kun få minutters gange fra Oslo S. Bygget er en del av den historiske industribebyggelsen langs Akerselvas bredder og består av bygg fra ulike tidsepoker. De eldste delene av bygningen ble oppført i 1899 og huset tidligere Den Norske Remfabrikk. Fabrikken ble utvidet i flere etapper, helt til det siste bygget sto ferdig i 1946. Entra bygger videre på disse historiske verdiene og har utviklet et stedstilpasset prosjekt som gjenskaper aktiviteten langs Akerselva og forsterker områdets identitet. Christian Krohgs gate 2 blir et forbilde på et fremtidsrettet kontorbygg med høye ambisjoner innen miljø og sosial bærekraft.  

– Vaterland er et av de mest sentrale og viktigste områdene i Oslo. Vi ønsker med planforslaget å gi noe tilbake til byen og lokalmiljøet i form av utvikling av attraktive byrom og tilbud som vil være positive tilskudd til området. Entra skal derfor gå foran i arbeidet med å gjøre området til et attraktivt, trygt og levende sted å oppholde seg, sier Per Ola Ulseth, prosjektutviklingsdirektør i Entra.

Åpner opp mot elva

Christian Krohgs gate 2 skal ta vare på historien, samtidig som eiendommen fornyer og tilpasser seg området det er en del av. Akerselva er en viktig del av historien til Oslo og dette bygget. Som en del av utbyggingen skal Entra etablere gangforbindelse på vestsiden av elva mellom Vaterland bru og Hausmanns bru. Turstien blir åpen for alle. Tidligere var det direkte adkomst fra Christian Krohgs gate til Akerselva, kalt «Borgens gang».

– Det å åpne opp og gjøre passasjen tilgjengelig for byen er helt i tråd med vår visjon for Vaterland som område og dette bygget. Vi ønsker å gjenskape «Borgens gang» gjennom bygget slik at vi kan koble byen og elva sammen igjen, sier Ulseth.

Entra skal vurdere hvordan deler av bygget, gjerne i kombinasjon med takflatene, kan gi positive bidrag til lokalmiljøet gjennom å tilby fasiliteter og faglige arenaer for ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Det kan være aktuelt å samarbeide med lokale aktører som arbeider med sosial bærekraft, kultur, lokalhistorie og som ønsker å være med på å gi noe tilbake til byen.

Høye miljøambisjoner

Christian Krohgs gate 2 vil vise at fremtidens bygg allerede er bygd. Prosjektet har derfor høye bærekraftsambisjoner som et FutureBuilt forbildeprosjekt, samt at bygget skal oppnå BREEAM-NOR Excellent sertifisering.

– Vi skal gjennomføre FutureBuilt ZERO så langt det praktisk lar seg gjennomføre gitt den eksisterende bygningsmassen. Det innebærer å ombruke minst 50 prosent av eksisterende bygningsmasse samt sørge for en høy grad av ombruk og gjenbruk i hele bygget. Entra har mye spisskompetanse innen dette feltet fra tidligere prosjekter som vi skal benytte oss av, lover Ulseth.

#entra #oslo #vaterland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0