Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Grønt lys for NTNU Campussamling

23/08/2023, 08:15
Grønt lys for NTNU Campussamling
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen signaliserer oppstart av byggeprosjektet NTNU Campussamling, som betyr at løsningene vi har valgt for gjennomføring er gode og svarer til NTNUs behov, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre og statsråd for forskning og høyere utdanning Sandra Borch la frem et forslag til bevilgning på 178 millioner kroner i 2024 for å komme i gang med campussamlingsprosjektet. Samtidig ber de Stortinget om en styringsramme på 6,6 milliarder kroner, med en trinnvis prosjektgjennomføring fra 2024 frem til 2030.

– Regjeringens forslag til oppstartsbevilgning er i tråd med det Statsbygg har foreslått. Med forbehold om endelig budsjettbeslutning, betyr det at markedet kan begynne å forberede seg på anskaffelsene som vil komme og Statsbygg kan planlegge for byggestart, sier Nikolaisen.

Campussamlingsprosjektet ble i fjor vår redefinert da regjeringen varslet sterkere innsparing i de store offentlige byggeprosjektene. NTNU Campussamling fikk en nedjustering fra 12 til 6 milliarder og ble endret til kun å gjelde flytting av fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen.

NTNU Campussamling skal skape synergier mellom fagmiljøer og legge til rette for økt tverrfaglighet og samarbeid, og for bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling. Prosjektet utgjør ca 91 000 kvadratmeter som dimensjoneres for ca 8250 studenter og ca 1300 ansatte.

Prosjektet gjennomføres med Kunnskapsdepartementet som prosjekteier, Statsbygg som byggherre og NTNU som bruker og fremtidig forvalter.

Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober 2023. Den endelige behandlingen av statsbudsjettet skjer i Stortinget i midten av desember.

#ntnu #statsbygg #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0