Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Grunnsten for kreativt bygg i Levanger

23/06/2023, 13:49
Grunnsten for kreativt bygg i Levanger
Avdelingsdirektør Jennie Bakke i Statsbygg og Bente Estil (Ap), som leder hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylkeskommune, legger ned grunnstenen ved Kreativt bygg i Levanger. Foto: Nord universitet.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det er et utrolig spennende prosjekt, og vi er stolte over å få bidra til å legge til rette for at Nord universitet og skuespillerutdanningen skal kunne fortsette med å utdanne eliten innen Norsk kultur, sa avdelingsdirektør Jennie Bakke i Statsbygg i sin tale.

Ved grunnstensnedleggelsen var det også taler fra rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet og Bente Estil (Ap), som leder hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylkeskommune.

Oppdraget Statsbygg fikk, handlet opprinnelig om en ombygging av eksisterende lokaler. I prosessen har prosjektet utviklet seg til å handle om både ombygging og et nybygg. Nord universitet kan nå se omrisset av bygget, som skal fylles med studenter, ansatte og publikum. Bygget vil binde sammen deler av campusen gjennom en gangbru.

– Vi har gjennom prosessen hatt et veldig godt samarbeid med Nord universitet, og har nå med oss en entreprenør som skal hjelpe oss med å realisere prosjektet, sa Bakke.

Garasje blir garderobe

Totalt er prosjektet på 1310 kvadratmeter nybygg og rundt 250 kvadratmeter ombygging. Prosjektet har en total kostnadsramme på i underkant av 100 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i mai 2024. Skuespillerutdanningen er i dag lokalisert i Verdal. Med nybygget får Nord universitet nå samlet de kreative fagene ved Campus Levanger og det kan gi gode synergieffekter. Kreativt bygg skal tilby gode rammer og fleksible lokaler for skuespillerutdanningen ved universitetet.

Nybygget består blant annet av en blackbox-scene og tre øvingssaler for skuespillerutdanningen. Den eksiterende garasjen og varemottaket på campus skal bygges om til blant annet vrimleareal, garderober og tekniske rom.

Nord universitet ønsker en arealeffektiv løsning der det er mulighet for sambruk av arealer og funksjoner på campus. Universitetet har i dag flere kreative utdanninger med potensial for sambruk av rom og allerede etablerte funksjoner. Teaterbygget kobles derfor sammen med bygningene Nordlåna og Nylåna via en gangbro.

#campus levanger #nord universitet #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0