Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Grunnsten til værs på Livsvitenskapsbygget

5/05/2023, 09:25
Grunnsten til værs på Livsvitenskapsbygget
Statsrådene Ola Borten Moe og Ingvild Kjerkol la ned grunnstenen ved Livsvitenskapsbygget. Grunnstenen er 3D printet av resirkulerte materialer og inneholder blant annet en minnepinne der tegningene av bygget ligger i digital form. FOTO UIO/EMIL VESTRE
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette bygget vil samle ledende forskere fra ulike fagmiljøer for å utvikle nye løsninger innen helse og bærekraft når det står ferdig innflyttet rundt 2027, sa byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg under grunnstensnedleggelsen for Livsvitenskapsbygget.

Bygget skal romme svært teknisk avanserte laboratorier tilrettelagt for forskning og innovasjon i verdensklasse, og vil samle ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap og helse. Her skal 1500 studenter og 1000 ansatte fra Universitetet i Oslo (UiO), samt 650 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS), skape en bedre fremtid og løse store samfunnsutfordringer, som blant annet demens, kreft og virussykdommer.

– Dette blir noe mer enn Norges største og mest moderne universitetsbygg. Det blir en faglig møteplass, et arnested for innovasjon, et knutepunkt i Oslo Science City med en virksomhet som kommer hele samfunnet til gode, sier rektor Svein Stølen ved UiO om Livsvitenskapsbygget.

– Her får vi mulighet til tverrfaglig forskning. Målet er nye og bedre metoder for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer, legger fungerende administrerende direktør Morten Reymert i OUS til.

Livsvitenskapsbygget, tegnet av Ratio arkitekter, legger også til rette for mange utadrettede aktiviteter. Byggets åpne arkitektur binder sammen inne- og uteområdene. Utearealet på rundt 30 mål vil blant annet ha sosiale soner, skog, tursti, regnvannsbed og områder beplantet etter økologiske prinsipper. Gaustadbekken vil komme opp i dagen med kulper og våtmarksvegetasjon.

Statsbygg fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å prosjektere Livsvitenskapsbygget i 2018. I 2021 kom OUS inn i prosjektet med Klinikk for laboratoriemedisin, og bygget ble utvidet til 97 500 kvadratmeter.

Kostnadsrammen er på 12,5 milliarder kroner (prisnivå per 1.7.2022), inkludert mva. I tillegg kommer et eget prosjekt med å anskaffe utstyr som skal brukes i bygget. Dette har en kostnadsramme på 1,26 milliarder kroner.

#livsvitenskapsbygget #ous #statsbygg #uio
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0