Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Håper på en “rehabiliteringsboom” i byggebransjen

20/03/2024, 14:00
Håper på en “rehabiliteringsboom” i byggebransjen
Rehabilitering er et av de viktigste klimatiltakene for bygg- og anleggsnæringen, som står for rundt 15 prosent av Norges klimagassutslipp.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Årlig rives det opp mot 20 000 bygg i Norge. Problemet med eldre bygg er at de ofte er svært lite energieffektive, mens nybygg på sin side står for betydelige klimagassutslipp og store uttak av naturressurser.

– Å rehabilitere fremfor å rive er et av de viktigste klimatiltakene for bygg- og anleggsnæringen, men da må det bli enklere å få til, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Ifølge en fersk rapport fra FNs ressurspanel er det mulig å legge om systemet for bygg, blant annet ved å restaurere eksisterende bygg og gjenbruke byggematerialer.

De nye kravene til rehabilitering av bygg skal bidra til at prosjekter har lavere miljøbelastning gjennom hele livssyklusen til bygget og alle materialene som er i det. Det er første gang kravene også gjelder for hotell og konferansesentre. Kravene revideres jevnlig, i takt med utvikling i markedet.

For å rehabilitere et bygg med Svanemerket må man blant annet:

  • Kartlegge og håndtere helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende bygg.
  • Kartlegge produkter som er egnet for ombruk.
  • Utarbeide en materiallogg for å sikre sporbarhet på produkter og kjemikalier som inngår i bygget.
  • Sortere byggavfall på en måte som fremmer ombruk, gjenvinning og annen materialutnyttelse.

Det offentlige kan gå foran

Regjeringens nye handlingsplan for en sirkulær økonomi har som mål om at det skal bli minst mulig avfall og at det ikke sløses med ressurser. Men dette fordrer at det er gode systemer på plass for gjenvinning av bygg- og anleggsavfall.

Byggebransjen har tidligere bedt om å bli strengere regulert når det gjelder ombruk. Regjeringen svarte da med å peke tilbake på bransjen.

– Alle parter må bidra. Det offentlige kan bruke innkjøpsmakten sin til å stimulere til mer sirkulære verdikjeder og øke kompetansen på mer klima- og miljøvennlig rehabilitering av bygg. For eksempel kan det stilles krav til at der det er praktisk mulig så skal bygg rehabiliteres. Det vil sette fart på den grønne omstillingen, sier Lund.

Vil at antall rehabiliteringsprosjekter skal skyte fart

Tross krevende tider i byggebransjen opplever Svanemerket en fremoverlent bransje som ønsker å bidra. Aldri før er det bygget så mange svanemerkede nybygg som nå, og håpet er at antall rehabiliteringsprosjekter også skal skyte fart.

#rehabilitering #svanemerket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0