Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Har robust ordrereserve

15/02/2024, 11:00
Har robust ordrereserve
Illustrasjon: AF-gruppen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

AF Gruppen hadde en omsetning i 4. kvartal på MNOK 8 378. Resultat før skatt ble MNOK 292 i kvartalet som gir en resultatmargin på 3,5 prosent. Samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var 41 991.

AF Gruppens omsetning var MNOK 8 378 (8 568) i 4. kvartal og MNOK 30 530 (31 205) i 2023. Resultat før skatt ble MNOK 292 (502) i 4. kvartal og MNOK 700 (1 400) i 2023. Dette tilsvarer en resultatmargin på 3,5 prosent (5,9 prosent) i 4. kvartal og 2,3 prosent (4,5 prosent) i 2023. Samlet ordrereserve var MNOK 41 991 (39 765) per 31. desember 2023.   

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 855 (-38) i 4. kvartal og MNOK 1 552 (1 460) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2023 netto rentebærende gjeld på MNOK 641 (329). Resultat per aksje for 2023 ble NOK 3,73 (8,96). Styret foreslår et utbytte på NOK 3,50 (6,50) per aksje til utbetaling 1. halvår 2024.

– I kvartalet leverer vi svært god lønnsomhet innen Anlegg og Energi og Miljø. Likevel er vi ikke fornøyd med samlet resultat i konsernet, verken for fjerde kvartal eller 2023. De svake resultatene i kvartalet skyldes betydelige nedskrivninger i prosjektporteføljen til Betonmast Boligbygg og i enhetene som tidligere var Betonmast Sverige, samt ytterligere nedjustering av prosjektestimatet på ett offshoreprosjekt. Det er positivt at vi har en robust ordrereserve med prosjekter som gir høy samfunnsnytte, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 0,9 (0,9). For 2023 var H1-verdien 0,8 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,2 prosent (4,7 prosent). For 2023 var sykefraværet 4,1 prosent (4,6 prosent).

– I kvartalet leverer vi solid marginforbedring innen virksomhetsområdet Bygg. Vi ser positive signaler i markedet, men den globale situasjonen skaper fortsatt usikkerhet, som vil kunne påvirke aktivitet og lønnsomhet det kommende året. Vi er godt posisjonert og har over tid bygget ledende kompetanse for å levere kostnadseffektive prosjekter med høy kvalitet og med omtanke for miljøet. Kombinert med god tilpasningsevne og gjennomføringskraft er vi godt rustet når markedet vender tilbake for alvor, sier Tøftum.

#af gruppen #betonmast
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0