Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Heikki Holmås slutter som leder i EBA

14/11/2023, 09:33
Heikki Holmås slutter som leder i EBA
Foto: Thomas Haugersveen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Etter sist ukes plutselige avgang kom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg med følgende pressemelding:

Etter en periode med betydelig arbeid knyttet til forbedringsprosesser, ble styret og Holmås denne uken enige om at det er mest hensiktsmessig for EBA med et lederskifte. Holmås fratrer med umiddelbar virkning.

– Vi takker Heikki for hans bidrag til arbeidet for å oppnå en en mer kraftfull organsering av byggenæringen og for hans pådriverrolle for å få myndighetene med på et forpliktende klimapartnerskap. Samtidig er vi glade for at Kari har sagt seg villig til å overta i en periode. EBA har viktige oppgaver på vegne av Norges største fastlandsnæring og vi kan ikke tape fart, sier Jimmy Bengtsson, styreleder i EBA.

Holmås begynte i EBA 1. november 2022 etter fire år i Multiconsult og mange år som topp-politiker.

– Jeg er takknemlig for å ha fått jobbe med engasjerte og kunnskapsrike kolleger i både i EBA, Byggenæringens Landsforening og blant EBAs medlemmer, sier Holmås. – Nå er byggenæringen på vei inn i tøffe tider og jeg håper på å ha bidratt til at Stortinget i sin behandling av statsbudsjettet for 2024 gjennomfører samfunnsnyttige byggeprosjekter som energieffektivisering, bygging av flyktningboliger og vedlikehold av infrastruktur, og at jeg og EBA har bidratt til å få på plass Klimapartnerskap med regjeringen. Samfunnets og næringens behov går hånd i hånd.

Sandberg var administrerende direktør fra 2013 til 2022. Hun sluttet i lederstillingen etter eget ønske og fortsatte som prosjektleder i organisasjonen.

– Forespørselen om å overta lederjobben kom litt brått på, men hjertet mitt banker for EBA og næringen og selvfølgelig er det hyggelig å stille opp. Medlemmene våre opplever krevende markedsforhold og trenger forutsigbare rammebetingelser for å manøvrere gjennom en periode med dyrtid og utsatte prosjekter. Jeg kjenner både EBAs organisasjon og strategi og skal forsøke å bidra til stø kurs i en periode frem til ny leder er på plass, sier Sandberg.

Styret i EBA har igangsatt en prosess for å rekruttere ny leder.

#entreprenørforeningen - bygg og anlegg (eba)
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0