Byggeindustrien
2 minutter lesetid

HENT skal planlegge utbyggingene ved Ålesund sykehus

25/01/2023, 10:10
HENT skal planlegge utbyggingene ved Ålesund sykehus
Sigve Hodneland regiondirektør Vestlandet i Hent og administrerande direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal signerte kontrakt for samhandling om utvikling av 4000 kvadratmeter nybygg og 5000 kvadratmeter ombygging.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tilbudskonkurransen for nybygg og ombygginger ved Ålesund sjukehus ble utlyst høsten 2022, og helseforetaket fikk flere tilbud fra ulike entreprenører, og der Hent totalt sett kom best ut.
– Avtalen med HENT markerer ein viktig milepæl for utviklinga av Ålesund sjukehus. Med dette fortsetter vi planleggingen for å utbedre og modernisere sykehuset, der sentrale akuttareal knapt har vært endret siden det stod ferdig for 50 år siden, sier administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.

Kontakten med HENT er en totalentreprise med integrert samhandling som omfatter forprosjekt med en samspillsfase hvor Helse Møre og Romsdal, Sykehusbygg og Hent skal detaljplanlegge AIO-prosjektet før en kan gå videre til gjennomføring. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt til sommeren 2023. Gjennom avtalen har entreprenøren HENT også opsjon på sjølve byggearbeida.

Prosjektet omfatter nybygg og rehabilitering av akuttmottak, intensiv og operasjon. I tillegg kommer nytt kardiologisk senter, PET/SPECT-senter og poliklinikk. Entreprenøren får også opsjon på oppgradering av ventilasjon i andre deler av bygningsmassen ved sykehuset.
– Vi er utrolig takknemlige for tilliten, sier Sigve Hodneland regiondirektør Vestlandet i HENT. Sykehusbygg er komplekse byggeprosjekt som stiller store krav til planlegging og utføring. HENT bygger flere sykehus i Norge akkurat nå og vi ser fram til å bidra til å gi pasienter og ansatte et mer modernisert helsetilbud i Ålesund.

Forprosjektet er finansiert av opparbeidet egenkapital i helseforetaket i 2020 og 2021. Før Helse Møre og Romsdal kan signere en gjennomføringskontrakt og starte byggingen er de avhengig av at søknaden om lån til prosjektet blir godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet og at blir gjort positive byggevedtak både i styret i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt-Norge RHF.

#Ålesund sykehus #helse møre og romsdal #hent
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0