Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Historisk godt resultat for Multiconsult

10/05/2023, 08:58
Historisk godt resultat for Multiconsult
Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd med 1. kvartal 2023 | Foto: Bård Gudim
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Driftsresultatet (EBITA) endte på 216,3 millioner kroner, med en margin på 16,5 prosent. Netto driftsinntekter økte med 15,1 prosent til 1 310,2 millioner kroner og den organiske veksten var 12,1 prosent.

– Første kvartal 2023 er historisk for Multiconsult med det beste resultatet i ett kvartal i selskapets historie. Etterspørselen etter Multiconsults tjenester er sterk, det er høy aktivitet i de fleste enhetene og markedsområdene, og vi er godt posisjonert framover. Det er veldig gledelig at vi får en så sterk start på året, samtidig forbereder vi oss på et noe mer avventende marked fremover, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Ordreinngangen økte med hele 2 573 millioner kroner, også det rekord i ett kvartal. I mars fikk Multiconsult sin største ordre noen gang gjennom kontrakten for detaljplanlegging og oppfølging i byggefase for nye Rikshospitalet i Oslo, en kontrakt på mer enn 900 millioner kroner, og hvor både LINK Arkitektur og Multiconsult deltar.

Grønn omstilling

– En tydelig trend nå er at vi øker omsetningen knyttet til grønn omstilling. For Multiconsult gir dette en mulighet til å bruke vår kompetanse og sterke posisjon til å levere fornybare energiløsninger innen solkraft, vann og vind i Norge og det er en vedvarende etterspørsel etter fornybare energiprosjekter internasjonalt. I tillegg har vi flere prosjekter knyttet til grønn industri og energieffektivisering, sier Grethe Bergly.

– Vi forventer at energi, sirkulær økonomi og grønn omstilling vil være sentrale drivere i markedet fremover, sier Grethe Bergly.

#multiconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0