Byggeindustrien
4 minutter lesetid

Høyesterett avviser Tjøme-saken

20/04/2023, 10:32
Høyesterett avviser Tjøme-saken
Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen anket dommen fra lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg har nå bestemt at Høyesterett ikke skal behandle saken. FOTO: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående, skriver NRK

I januar ble arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen på Tjøme dømt for grov korrupsjon. De ble dømt fordi Breili gratis tegnet et hus for Svendsen.

Samtidig satt Svendsen og behandlet Breilis byggesøknader til Tjøme kommune. Selv har de ment at de er uskyldige og at det var en vennetjeneste.

I Agder lagmannsrett ble Breili dømt til fengsel i 9 måneder. Svendsen fikk 11 måneders fengselsstraff. Begge anket dommen til Høyesterett.

Skuffet over avgjørelsen

Rune Breili tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning, sier hans forsvarer Thomas Skjelbred.

– Min klient er selvfølgelig svært skuffet og overrasket over at Høyesterett ikke slipper inn denne saken til behandling, sier Skjelbred.

Harald Svendsen forholder seg til det som nå er bestemt, opplyser hans forsvarer Knut Henrik Strømme. Ut over dette har han ingen andre kommentarer.

Uenige om hva dommen betyr

Forsvarer Tomas Skjelbred mener avgjørelsen etterlater en lite forutsigbar korrupsjonsbestemmelse. Han mener norsk lovgivning om korrupsjon grenser mot en inhabilitetsvurdering.

– Når terskelen i korrupsjonsbestemmelsen legges så lavt som nå blir praksis, vil det være svært risikabelt for vanlige mennesker å ha vanlige relasjoner til personer som innehar en offentlig stilling, sier Skjelbred.

Han mener det kan bli et demokratisk problem i et land med mange små kommuner hvor «alle kjenner alle».

Det er Økokrim uenig i.

– Økokrim deler ikke oppfatningen om at korrupsjonsbestemmelsen nå er lite forutsigbar, sier sjef for Økokrim Pål Lønseth.

Det var statsadvokat Henrik Horn som førte saken i retten for Økokrim. Han sier Høyesterett vurderte om det også kan være korrupsjon når venner gir hverandre gaver eller andre fordeler, og mottakeren samtidig kan bruke sin stilling eller posisjon til å begunstige giveren.

– Det svarte Høyesterett ja på. Etter Økokrims oppfatning viser denne saken at et vennskapsforhold har liten eller ingen betydning for hvorvidt det har skjedd korrupsjon, sier Horn.

Ankeutvalgets avgjørelse

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig kommet fram til at det ikke er tilstrekkelig grunn til at Høyesterett skal behandle saken.

Utvalget har sett på om anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor denne saken eller om det er andre grunner til at det er viktig å få saken prøvd for Høyesterett.

Fire runder i retten

Saken har tidligere vært fire runder i rettsapparatet. I tingretten ble de dømt til åtte måneders fengsel. Begge to ble lettet da de ble frifunnet i lagmannsretten. Men dommen ble opphevet av Høyesterett. Dermed kom saken opp på nytt i lagmannsretten i desember 2022.

Lagmannsretten dømte altså begge til fengsel i januar i år. Lagmannsretten ga Svendsen en strengere straff en Breili. følge dommen la retten vekt på at det var Svendsen som initierte bestikkelsen ved å be om Breilis bistand og at han har misbrukt sin stilling.

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett. Svendsen og Breili mente lagmannsretten hadde gjort saksbehandlingsfeil. De anket også lovanvendelsen og straffen.

Gransking av byggesaksavdelingen

Saken startet i juni 2017. Da avslørte NRK at en annen ansatt i Tjøme kommune tok betalt for å fylle ut byggesakspapirer han selv behandlet. Mannen ble suspendert.

Det førte først til at kommunen fikk et firma til å granske byggesaksavdelingen. Deres rapport konkluderte med at det var saksbehandlingsfeil, men at det ikke var korrupsjon. Politikerne valgte likevel å sende rapporten til politiet. Også NRKs kilde og varsleren Tom Ravndal bidro til å få politiet til å se på saken.

Politiet startet etterforsking og Breili og Svendsen ble tiltalt. Deretter har saken vært flere runder i rettsapparatet.

Samtidig har kommunen sett nærmere på saksbehandlingsfeilene. Det førte til at hytter og brygger i strandsonen er undersøkt. I dag har Færder kommune flere hundre slike saker på sin liste over saker med mulige feil. To saker er også anmeldt til Økokrim som selvstendige korrupsjonssaker. Om det blir tatt ut tiltale her, er ikke avgjort.

#høyesterett #lagmannsretten #tjøme kommune #tjøme kommune færder kommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0