Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Høyesterett med dom om frister i entreprisesaker

5/05/2023, 11:16
Høyesterett med dom om frister i entreprisesaker
Foto: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) som forteller om dette:

Dommen omhandler spørsmålet om hva som er fristen for å innlevere stevning til tingretten etter at en sak er innstilt i forliksrådet. Etter flere nyere underrettsavgjørelser har det vært uklart om det gjelder en frist på 12 måneder eller 3 måneder på å innlevere stevning for å ha den fristavbrytende virkningen av forliksklagen i behold.   Lagmannsretten har i flere saker kommet til at stevning må tas ut innen 3 måneder etter at saken er innstilt fra Forliksrådet. Praksis har tidligere vært at fristen for å ta ut stevning er 12 måneder.  

KF Entreprenør AS påanket lagmannsrettsdommen til Høyesterett og EBA erklærte partshjelp i saken, med bakgrunn i at lagmannsrettens dom innebar en feil forståelse av standardkontraktene og at 3 måneder var uheldig fordi man da måtte ta ut stevning før sluttoppgjørsforhandlingene var ferdige.

EBA er godt fornøyd med at Høyesterett har avsagt en dom der fristen for å innlevere stevning er 12 måneder etter saken er innstilt i Forliksrådet.  Høyesterett refererer og legger vekt på bransjens syn.  Dommen innebærer en viktig avklaring som gir EBAs medlemsbedrifter og deres advokater forutberegnelighet. Det vil forhindre at søksmål ikke må tas ut i utide og at man får en forsvarlig tid til forberedelse av stevningen.

#bygg-og anlegg #entreprenørforeningen - bygg og anlegg (eba) #høyesterett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0