Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Klimakrav til bygge- og anleggsplasser i forurensingsloven

17/03/2023, 14:37
Klimakrav til bygge- og anleggsplasser i forurensingsloven
Foto: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Mange kommuner i dag offensive og ambisiøse klimakrav til bygge- og anleggsplasser Det er bra. Regjeringen vil nå støtte kommunenes klimaarbeid ytterligere, og se på hvordan vi kan utvide mulighetene de har til å stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen ber nå Miljødirektoratet lage et høringsnotat som åpner for å gi kommunene hjemmel til å stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser etter forurensningslovgivningen. Der vil fordeler og ulemper komme tydelig fram.

– Miljødirektoratet peker på at forurensingsloven er godt egnet. Jeg håper det skal gi resultater og at krav kan komme på plass raskt, sier Espen Barth Eide.

#forurensingsloven #klimakrav
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0