Byggeindustrien
2 minutter lesetid

– Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda

5/02/2024, 11:00
– Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda
Tresking på nedbyggingsklart jorde på Moer, Ås i Viken, foto: Oskar Puschmann/NIBIO
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Stortinget har vedtatt en ny nasjonal jordvernstrategi, etter forslag fra regjeringen. Strategien inneholder et nytt og skjerpet nasjonalt mål for omdisponering av dyrket jord, og nye konkrete tiltak for å nå målet. I brevet fra de to statsrådene bes kommunene om å vurdere nøye om det er viktige samfunnshensyn som ligger til grunn når man går inn for å omdisponere matjord til utbygging, og om man har vurdert alle alternativer.

– Vi må gjøre mer for å redusere nedbyggingen av matjorda vår. Mattrygghet og sikring av areal for matproduksjon er blitt høyaktuelt og livsviktig. Vi er i gang med å følge opp den nye strategien. For å redusere omdisponeringen av dyrket jord er vi helt avhengig av at kommunene tar sin del av ansvaret, siden de styrer arealpolitikken lokalt. Kommunene har gjennom arealplanlegginga et stort ansvar for hvordan landbruksarealene blir forvaltet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Det viser seg nå at muligheten til å dyrke opp nye arealer er særdeles avgrenset. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har i en rapport fra 2023 vist at vi har lave reservat av jord som kan dyrkes opp, og lavere enn det som tidligere er lagt til grunn.

– Det viktigste kommunestyret kan gjøre, er å sørge for at kommunen har oppdaterte planar som tar jordvern på alvor. Gjennom god arealplanlegging, kan kommunene bidra til å ta vare på den dyrebare matjorda vår. Jeg håper alle lokale folkevalgte vil være med å sikre at også framtidige generasjoner har areal å dyrke mat på, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark satt til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0